تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

پیام ویدئویی نازی‌های «آزوف» به مسلمانان چچن

‌این ویدئو که به وسیله «گارد ملی اوکرائین» تهیه شده است، یک عضو «آزوف» را نشان می‌دهد که در حالی که گلوله‌هایی را پیش از قراردادن در خشاب اسلحه در چربی خوک می‌مالد، پیام زیر را خطاب به مسلمانان چچنی که اوکرائین می‌جنگدند، ارسال می‌نماید:

«برادران مسلمان عزیز، در کشور ما، شما به بهشت نخواهید رفت، شما را به بهشت راه نخواهند داد. لطفاً به کشورتان برگردید. در اینجا، شما دردسر خواهید شد. ممنون بخاطر توجه. خداحافظ.»

قابل توجه مسافرپرس‌ها و گردشگر پر‌س‌های مسلمان

 

۱- خبرنگاران «تسنیم» در اوکرائین، نامزد دریافت جایزه پولیتزر

https://tinyurl.com/bde47fk8

۲- «فرمانده» خبرنگار فارس در اوکرائین کیست؟

https://tinyurl.com/yc4pu9ue

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3n7u6at5