تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۲ مه ۲۰۲۳

بیانیه دیمیتریس کوتسومباس، دبیرکل حزب کمونیست یونان پیرامون نتایج انتخابات پارلمانی یونان

 

در پی نتایج انتخابات پارلمانی ۲۱ ماه مه در یونان، و افزایش چشمگیر آراء حزب کمونیست یونان، دیمیتریس کوتسومباس دبیرکل کمیته مرکزی حزب طی بیانیه‌ای اظهار نمود:

«ما از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان، به هزاران کارگر و جوانانی که امروز این گام را برداشتند و به حزب کمونیست یونان رأی دادند، و موجب بالا آمدن چشمگیر آن شدند، درود می‌فرستیم.

ما می‌خواهیم به هزاران عضو و کادر حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان که با نثار بهترین‌های خود به این نتیجه انتخاباتی کمک کردند، تبریک بگوییم.

این نتیجه حاصل تجربیات کارگران و مردمی است که در سال‌های گذشته همراه با حزب کمونیست یونان ‌ در مبارزات و اقدامات مهم شرکت کردند.

به ویژه، ما می‌خواهیم از کسانی که در این نبرد انتخاباتی، چه به عنوان نامزد انتخاباتی و چه با مشارکت شخصی و چندجانبه خود با ما همراه شدند و به تقویت حزب کمونیست یونان کمک کردند، تشکر کنیم.

نیروهای جدید و قدیمی که به دور حزب ما گرد آمده‌اند، امروز می‌توانند به مسیر ضدحمله مردم، به مبارزه طبقاتی با ویژگی‌های توده‌ای، به سازماندهی دوباره کل جنبش سندیکایی کارگری، به ارتقای اتحاد اجتماعی علیه انحصارات، سرمایه و سرمایه‌داری انگیزه جدیدی بدهند.

تقویت نفوذ سیاسی حزب کمونیست یونان، به ویژه در مراکز مهم شهری کشور، در محله‌های کارگری شهرهای بزرگ، در مناطقی که بخش بزرگی از نیروی کار صنعتی و به طور کلی نیروی کار در آن متمرکز است، به عنوان مثال در آتیکا، پیام‌های امیدوارکننده‌ای است که راه را برای فردا هموار می‌سازد.

توازن نیروها که از انتخابات امروز بین احزاب بورژوایی دموکراسی نو، سیریزا و پاسوک ظهور نمود نه تنها پتانسیل تشکیل دولتی را نشان می‌دهد که در همان مسیر ضدمردمی ادامه خواهد داد، بلکه یک اجماع و حمایت از طرف نیروهایی را نیز نشان می‌دهد که به نفع سرمایه‌های کلان و به زیان کارگران بخش خصوصی و دولتی، صاحبان مشاغل آزاد، دانشمندان، کشاورزان، بازنشستگان و جوانان، در آپوزیسیون خواهند بود.

همانطور که حزب کمونیست یونان در تمام این مدت اشاره کرده است، این روشن است که آن‌ها علی‌رغم اختلافات و درگیری‌های فردی، بر روی سیاست‌های استراتژیک اساسی، در جهت‌گیری‌های اساسی ‌هم‌گرایی دارند. و نه فقط این – به ویژه سیریزا، چه زمانی که در دولت بود و چه طی چهار سال گذشته که در آپوزیسیون بود، یک وسیله کلیدی برای چرخش محافظه‌کارانه مردم بوده، نهایتاً به بالا آمدن دموکراسی نو کمک کرده‌اند. نتیجتاً مردم و جوانان یونان از فردا با موج جدیدی از حملات برای اجرای پیش‌شرط‌های جدید «صندوق احیای سرمایه‌گذاری»، دور جدیدی از کاهش و ریاضت اقتصادی، سیاست مالی سخت‌گیرانه، احتمال بحران اقتصادی جدید، تحولات خطرناک جنگ امپریالیستی در اوکرایین و دخالت فزاینده یونان در آن و هم‌چنین توافق‌های منفی در ارتباط با روابط یونان و ترکیه زیر چتر ناتو، روبه‌رو خواهند شد. تمام موارد فوق بوسیله دولت ضدمردمی جدیدی که ظهور خواهد کرد، اجرا خواهد شد. نه حمایت، نه مدارا، نه سازش در برابر این همه سیاست ضد مردمی!

حزب کمونیست یونان تنها اپوزیسیون امیدبخش مردم ما در پارلمان و خارج از پارلمان، در کنار مبارزات طبقاتی مردم برای حمایت از زندگی، و درآمد و همه حقوق مردم و جوانان خواهد بود.

فکرها و سناریوها برای انتخابات جدید نه به این دلیل است که دولت نمی‌تواند تشکیل ‌شود، بلکه به این دلیل است که می‌خواهند با تنگناها از آراء مردم اخاذی نمایند و بر اساس قانون جدید انتخابات، هم آراء و هم کرسی‌های پارلمان را به دست آورند. بنابراین، در این مورد، از این پس لازم است تقویت حتا بیش‌تر حزب کمونیست یونان را تدارک دید، زیرا دستورکار ضد مردمی آن‌ها کاملاً مشخص است. زیرا حزب کمونیست یونان از قدرتی که مردم در انتخابات به او داده‌اند استفاده می‌کند تا هم در پارلمان و هم در خیابان‌های مبارزه برای سازماندهی مقاومت مردمی و ضدحمله در مسیر سرنگونی سرمایه‌داری مشارکت کند. نمایندگان پارلمانی حزب کمونیست یونان پشتیبان واقعی مطالبات مردم خواهند بود؛ آن‌ها صدای دفاع و ترویج منافع مردم را هم در پارامان و هم در همه جا تقویت خواهند کرد.

در دوره پیش رو، ما آن‌گونه که آغاز کردیم، به سبکی نیرومند و پویا، ادامه خواهیم داد.»

https://www.idcommunism.com/2023/05/statement-of-dimitris-koutsoumbas-gs-of-.html