عدالت: تصویری از جشن تکفیری‌های سوریه در شهر ادلب، به مناسبت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی
۱۹ اوت ۲۰۲۱

 

 

حزب کمونیست پاکستان: پیرامون وضعیت در افغانستان و درخواست از احزاب کمونیست و کارگری

 

داستان اشغال افغانستان توسط طالبان و نخستین بخش از یک بازی بزرگ دیگر امپریالیسم آمریکا آهسته آشکار می‌شود. افغان‌ها و جهان هر روز چشم به واقعیت جدیدی باز می‌کنند.

پرسش‌ها بیش‌تر از پاسخ‌ها است. چگونه ممکن است طالبان بتواند تمام افغانستان را در ۱۱ روز اشغال کند، در حالی که آن‌ها ۲۰ سال بدون هیچ دستاوردی با نیروهای ایالات متحده و ناتو جنگیدند؟ یک چیز روشن است که توافق‌نامه دوحه برای صحنه‌پردازی برای رویدادها بود و قدرت به وسیله ایالات متحده برای این به طالبان منتقل شد که آن‌ها برای منافع ایالات متحده نقش بازی کنند. آن‌ها به نیابت امپریالیسم آمریکا عمل خواهند کرد و منطقه درگیری و میدان نبرد یازی بزرگ اکنون نه فقط به همسایگان – پاکستان، ایران و کشورهای آسای مرکزی – گسترش خواهد یافت، بلکه از افغانستان و طالبان برای حفاظت از منافع ایالات متحده در منطقه و ایجاد یک خط دفاعی علیه چین و روسیه استفاده خواهد شد.

عروج طالبان به موج جدیدی از ایدئولوژی بنیادگرایی دامن خواهد زد و نیروهای مترقی، دمکراتیک منطقه یکبار دیگر هدف قرار خواهند گرفت.

حقوق شهروندان افغانستان، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان یکبار دیگر زیر چکش قوانین به‌اصلاح اسلامی طالبان قرار خواهد گرفت.

حزب کمونیست پاکستان این رویدادها را بادقت دنبال می‌کند و ما پیش از این از نیروها و احزاب مترقی پاکستان خواسته‌ایم برای این‌که یک نیروی رزمنده نیرومند بتواند شکل بگیرد متحد شوند.

حزب کمونیست پاکستان هم‌چنین از احزاب کمونیست و کارگری برادر در جهان می‌خواهد به دولت‌های متبوع خود فشار وارد کنند تا زمانی که انتخابات آزاد برگزار نشده و یک دولت دمکراتیک که حقوق اساسی و حقوق مدنی را برای همه افغان‌ها تضمین کند، و بویژه به حقوق زنان و کودکان احترام بگذارد، در افغانستان انتخاب نشده رژیم طالبان را به رسمیت نشناسند.

بخش بین‌الملل حزب کمونیست پاکستان

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mkchbxbs