تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: ابتکار کمونیستی اروپایی
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳

پیرامون پایان فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی

بیانیه مطبوعاتی دبیرخانه ابتکار کمونیستی اروپایی

 

کنفرانس از راه دور پلنوم کامل احزاب «ابتکار کمونیستی اروپایی» در ۹/۹/۲۰۲۳ برای بحث در مورد وضعیت مشکل‌زایی که اخیراً پس از شروع جنگ امپریالیستی در اوکرایین بوجود آمده است، برگزار گردید.

در طول کنفرانس از راه دور، بسیاری از سخنرانی‌ها فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی برای دوره ۲۰۲۲-۲۰۱۳، سهم آن در هماهنگی احزاب کمونیست در اروپا و مطالعه مشترک و تشریح مسائل مهم اروپایی و بین‌المللی با هدف تقویت مبارزه علیه نظلم سرمایه‌داری، اتحادیه اروپا، طبقات بورژوازی و دولت‌های آن‌ها را مثبت ارزیابی نمودند.

در عین‌حال، در طول این کنفرانس از راه دور ، اختلافات مهم ایدئولوژیک و سیاسی که طی زمان پدیدار شده‌‌اند و از زمان شروع جنگ بین ایالات متحده آمریکا-ناتو- اتحادیه اروپا و روسیه سرمایه‌داری تشدید گردیده و موانع غیرقابل عبوری را برای ابتکار کمونیستی اروپایی ایجاد کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

با توجه به نکات فوق، مقرر گردید فعالیت و عملکرد ابتکار کمونیستی اروپایی خاتمه یابد. ما مطمئن هستیم که خود زندگی و رشد مبارزه طبقاتی در بسیاری از کشورهای اروپایی در سرتاسر قاره اروپا، ایجاد شکل جدیدی از همکاری میان-حزبی بین احزاب کمونیست و کارگری اروپا را در دوره آینده ضروری خواهد نمود، و از تجارب مفیدی که در سال‌های اخیر از فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی به دست آمده است استفاده خواهد کرد.

دبیرخانه ابتکار کمونیستی اروپایی

https://www.initiative-cwpe.org/en/news/ON-THE-TERMINATION-OF-THE-ACTIVITY-OF-THE-EUROPEAN-COMMUNIST-INITIATIVE/