تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

برگردان: ع. سهند

 

 

 

«اقلیم و منافع سرمایه‌داری»- تحلیلی از WFTU پیرامون کارزار ITUC

 

طی سال‌های گذشته یک بحث قلابی درباره اقلیم، تغییرات اقلیمی، اکولوژی، حتا درباره «رشد سبز» که پيرامون آن بسیار در شیپور دمیده شد، به وسیله برخی افراد صورت گرفته است. به تازگی، پس از جنایت علیه بشریت در آمازون، که با حمایت معنوی طبقه بورژوازی و دولت برزیل صورت گرفت، بحث اقلیم با نیروی فزاینده جدیدی به وسیله به اصطلاح «اتاق‌های فکر»، سازمان‌های غیردولتی، دولت‌های امپریالیستی، فراملیتی‌ها و سندیکاهای رفرمیست به راه افتاد. اکثر آن‌ها به شیوه‌ای ریاکارانه، زیرا آن‌ها در پی سردرگم کردن خلق‌ها هستند.

به طور مشخص‌تر، کارزار شریک بین‌المللی امپریالیسم، دوست شرکت‌ها در درون جنبش کارگری، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، زیر نام «هفته جهانی اقدام اقلیمی» که قرار است این ماه برگزار شود، ریاکارانه و خطرناک به نظر می‌رسد. رهبران کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که فقط در اسم سندیکالیست هستند، وانمود می‌کنند که دلايل آسیب وارده به محیط‌ زیست و به کارگران و خلق‌های سراسر جهان را در پی فجایع طبیعی، نمی‌دانند. آن‌ها چشم خود را بر تولید سرمایه‌داری، به سخن دیگر بر هرج‌ومرج تولید سرمایه‌‌داری که به دنبال حداکثر کردن سود صاحبان سرمایه است می‌بندند. این شیوۀ تولید، مسؤول اثرات محیط زیستی است که مطمئناً بر تغییرات اقلیمی نیز تأثیر می‌گذارند.

همه می‌دانند چه کسی محیط زیست را نابود می‌کند، چه کسی منابع طبیعی را غارت می‌کند. همه می‌دانند، اما فقط سندیکاهای دارای سمتگیری طبقاتی از چیزها با اسامی حقیقی‌شان نام می‌برند.

مردم عادی هستند که در زاغه‌های سیل‌زده جان می‌بازند، در آتش می‌سوزند، در موجی از گرما آخرین نفس خود را می‌کِشند. در سوی دیگر، چه کسی می‌تواند مداخلات امپریالیستی را فراموش کند که مانند آنچه در یوگسلاوی، سوریه، عراق و بسیاری از کشورهای دیگر رخ داد، به محیط زیست آسیب رسانده و آن‌را نابود کرده است؟

بدیهی است، معیاری که مورد توجه دولت‌های بورژوایی (و هم‌چنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در حمایت از پیشنهادات دولت‌های اسپانیا و پرو) می‌باشد، نیازهای کارگران و خلق‌ها نیست، بلکه مقابله با پی‌آمدهای تغییرات اقلیمی بر سود سرمایه‌دار است.

به نظر فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری این یک رسوایی است که با وجود این‌که شرایط علمی، فنی و مادی مقابله و تا حدی پیشگیری از فجایع طبیعی وجود دارد، برادران و خواهران ما در فاجعه‌های طبیعی جان می‌بازند. به نظر فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری یک راه‌حل وجود دارد: مبارزه علیه نظامی که فاجعه‌های محیط زیستی، بیکاری و حنگ‌ها را به وجود می‌آورد. فقط آن موقع است که کارگران می‌توانند در یک کره پایدار، با یک زندگی مناسب، کار و حقوق زندگی کنند.

بنابراین، نظر به این‌که مشکلات محیط زیستی وجود دارند، ما همه کارگران، همه اتحادیه‌های کارگری را به برحسته نمودن ریشه‌های مشکل در صف مقدم مبارزه برای دفاع از محیط زیست و حفاظت از آن در برابر استثمار غارتگرانه فرا می‌خوانیم.

اقلیم و سودورزی سرمایه‌داری ناسازگارند!

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4pbtyecw