تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۵ نوامبر ۲۰۲۱

 

یونان: پیروزی چشمگیر باراندازان شرکت کاسکو!

 

کارگران بارانداز در بندر پیرئوس در یونان، پس از هفت روز اعتصاب پیروز شدند و کارفرمایان مجبور به پذیرش بیش‌تر خواسته‎های آن‌ها شدند. این خبر خوب دیروز، پنجشنبه ۴ نوامبر، در جریان تجمع اتحادیه‌های کارگری در آتن اعلام شد.

اتحادیه کارگران کاسکو (ENEDEP) با ابراز خرسندی از این پیروزی، از تمامی کارگران و سندیکاهایی که از مبارزه حمایت کردند، تشکر کرد. اتحادیه به مبارزه ادامه برای قراردادهای دستیه‌کعی کار ادامه خواهد داد. خواهد داد.

ماریوس بکریس، رییس اتحادیه کارگران کاسکو در گردهمایی با دیگر سندیکاها در پیرئوس گفت: «با مبارزه متشکل خود، اعتصاب ۷ روزه و همبستگی کل طبقه کارگر، ما شرکت را مجبور به پذیرش بیش‌تر خواسته‌هایمان کردیم. اکنون ما تجربه به دست آورده‌ایم، یک اتحادیه کارگری قوی داریم و می‌دانیم چگونه مبارزه کنیم.»

حزب کمونیست یونان در بیانیه ای پیروزی کارگران بارانداز را ستود و تأکید کرد که مبارزه آن‌ها مبارزه‌ای برای کل طبقه کارگر بود.

یادآور می‌شود که بسیج کارگران کاسکو پس از کشته شدن دیمیتریس داگلیس، بارانداز ۴۶ ساله در اسکله شماره ۲ در ایستگاه کانتینر بندر پیرئوس بر اثر برخورد مرگبار با پل جرثقیل آغاز شد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3ba6p7x3