تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱

 

 

زی فنگ: روابط چین – ایالات متحده اساساً به این دلیل در بن‌بست است که برخی آمریکایی‌ها چین را به مثابه یک «دشمن تخیلی» ترسیم می‌کنند

 

در ۲۶ ژوئیه، زی فنگ معاون وزیر امور خارجه چین در جریان مذاکره با وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که روابط چین – ایالات متحده اکنون در یک بن‌بست قرار دارد و با دشواری‌های جدی مواجه است.

اساساً، این بدین دلیل است که برخی آمریکایی‌ها چین را به مثابه یک «دشمن تخیلی» ترسیم می‌کنند. مدتی است هر گاه صحبت از اختلاف با چین و چالش‌های رویاروی ایالات متحده می‌شود، «لحظه پرل هاربر» و «لحظه اسپوتنیک» به وسلیه برخی آمریکایی‌ها مطرح شده است. این چه معنایی دارد؟

برخی از پژوهشگران بین‌المللی، از جمله برخی از دانشگاهیان ایالات متحده، این را به مثابه مقایسه چین با ژاپن در جنگ حهانی دوم و اتحاد شوروی در جنگ سرد تصور می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که با ساختن یک «دشمن تخیلی» از چین در ایالات متحده یک احساس هدف ملی احیاء خواهد شد. ممکن است امید این باشد که با دیوسازی از چین، ایالات متحده تا حدی نارضایتی عمومی داخلی پیرامون موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را منحرف کند و چین را برای مشکلات ساختاری خود مقصر نشان دهد.

به نظر می‌رسد که یک کارزار در کل دولت و در کل جامعه برای پایین کشیدن چین در حال اجرا است. گویی اگر توسعه چین مهار شود، همه چالش‌های داخلی و خارجی ایالات متحده ناپدید خواهد شد، و آمریکا دوباره بزرگ خواهد شد و «پاکس آمریکانا» ادامه خواهد یافت.

ایالات متحده به مسأله ساختن از چین ادامه می‌دهد. گویی که سمت ایالات متحده چیزی دیگری برای گفتن درباره چین ندارد. ما ایالات متحده را ترغیب می‌کنیم ذهنیت بسیار نادرست و سیاست خطرناک خود را تعییر دهد.

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1894983.shtml

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/28czkkt3