آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

چند بیانیه تاریخی درباره سرکوب حزب کمونیست قزاقستان بوسلیه رژیم شبه‌سلطنتی نظربایف

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet.Org)
۱۶ نوامبر ۲۰۱۱

بيانيه دربارۀ تعليق حزب کمونيست قزاقستان

کمونيسم‌ستيزی پيروز نخواهد شد

 

در منطقه شوروی سابق، هيستری کمونيسم‌ستيزی دوباره با شدت در جريان است. در آستانه سالگرد انحلال قدرت شوروی در مسکو در سال ۱۹۹۳، دادگاهی در قزاقستان فعاليت حزب کمونيست را تعليق نموده است.

هيأت حاکمه قزاقستان برای ممنوع کردن حزب کمونيست قزاقستان بهانه مسخره‌ای يافته است. شرکت قازيز آلدام‌خارف، دبيراول کميته مرکزی حزب کمونيست قزاقستان در يک نشست يک اتحاديه غيردولتی ثبت نشدۀ شهروندان، بهانه بود. پيش از آن تعدادی از فعالين حزب تحت پيگرد پليس قرار گرفته بودند. يکی از رهبران سازمان‌های منطقه‌ای حزب- [خانم] نوری‌جاش ابدريموا- به خاطر اين‌که جرأت کرده بود در جمع کارگران اعتصابی «قزمونائی‌گاز» سخنرانی کند، به پرداخت جريمه سنگين محکوم شد.

تعليق فعاليت حزب يکی ديگر از اقدامات زشت مستبدانه از طرف مقامات قزاقستان است. رژيم شبه‌سلطنتی آقای نظربايف نمی‌تواند تنها نيروی اپوزيسيون در کشور را، که آگاهی طبقاتی اشاعه می‌دهد، شجاعانه عليه اخراج‌های وسيع و فقيرکردن زحمتکشان مبارزه می‌کند، و به طور مستمر برای دوستی بين ملت‌ها می‌رزمد، تحمل نمايد.

پيش از اين، گرجستان، بنا به دستور آقای ساکاشويلی قانونی را تصويب کرد که می‌گويد اعضای سابق حزب کمونيست اتحاد شوروی و ليگ جوانان کمونيست، هم‌چنين کارکنان نهادهای اتحاد شوروی از داشتن مناصب دولتی و تدريس در دانشگاه‌ها ممنوع هستند.

ما همبستگی خود را با حزب کمونيست قزاقستان و حزب کمونيست متحد گرجستان اعلام می‌داريم. ما قاطعانه کمونيسم‌ستيزی ددمنشانه و عصرحجری قدرت‌ها در قزاقستان و گرجستان را، محکوم می‌کنيم!

حزب کمونيست فدراسيون روسيه
اتحاد احزاب کمونيست- حزب کمونيست اتحاد شوروی
حزب کمونيست اوکرائين
حزب کمونيست بلاروس
حزب کمونيست‌های جمهوری مولداوی
حزب کمونيست ارمنستان
حزب کمونيست آذربايجان
حزب کمونيست قرقيزستان
حزب کمونيست اوستيای جنوبی
حزب کمونيست آبخازی
حزب کمونيست ماورای دنيستر
حزب کمونيست يونان

بيانيه برای امضاء باز است

***

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: اسپيرو نيوز
۱ ژانویه ۲۰۱۲

 

تعليق فعاليت‌های حزب کمونيست قزاقستان به‌ دليل کار اعتصابی

 

بنا به گزارش خبرگزاری (RFE/RL) قزاقستان، فعاليت‌های حزب کمونيست قزاقستان، به اين دليل که يکی از بنيادگذاران جنبش نظارت بر اعتصاب جاری کارگران نفت است، برای شش ماه ممنوع شده است.

يک دادگاه در روز ۴ اکتبر حکمی را صادر کرد که به موجب آن، حزب با مشارکت با حزب ثبت نشدۀ «به‌پيش» برای بوجود آوردن «جنبش جبهه مردم»، که بر اعتصاب وسيع کنونی در منطقه غربی «منقستائو» نظارت می‌کند، از قانون سازمان‌های عمومی تخلف کرده است.

رهبر حزب، قازيز آلدام‌خارف، روز ۵ اکتبر به RFE/RL  گفت که او به جرم «شرکت در يک جنبش عمومی ثبت نشده» مقصر شناخته و به پرداخت ۱۵٫۱۰۰ تنگز (معادل يکصد دلار) جريمه محکوم شده است. آلدام‌خارف گفت که دادگاه حکم خود را بر اين فاکت قرار داده که «پيوستن به جنبش جبهه مردم بدين معنی است که اعضای حزب کمونيست يکپارچه عضو آن جنبش شده‌اند.»

او گفت تصميم دادگاه انگيزه سياسی دارد و او در نظر دارد تقاضای استيناف نمايد. او گفت فعاليت‌های حزب او ممکن است بخاطر جلوگيری از شرکت آن در انتخابات پارلمانی آينده، به حال تعليق درآمده باشد.

انتخابات قرار است در اوت ۲۰۱۲ برگزار شود، اما ايرمحمد ايرتسبائف، مشاور رئيس‌جمهور اوائل سال جاری گفت که ممکن است انتخابات زودتر برگزار شود.

حزب کمونيست، جانشين حزب کمونيست دورۀ شوروی، يکی از احزاب اصلی ثبت شدۀ اپوزيسيون در قزاقستان است، و حدود ۵۴۵۰۰ عضو دارد.

http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=61513&t=Kazakh+Communist+Party%26%2339%3Bs+Activities+Suspended+Over+Strike+Work

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet.Org)

حزب کمونیست یونان غیرقانونی شدن حزب کمونیست قزاقستان را محکوم می‌کند

 

حزب کمونیست یونان غیرقانونی شدن اخیر حزب کمونیست قزاقستان را  توسط مقامات قزاقستان که از تصمیم دادگاه و بهانه نداشتن تعداد اعضاء لازم  (۳۸ هزار عضو و نه ۴۰ هزار عضو لازم) استفاده کرده‌اند، محکوم می‌کند.

در سال‌های اخیر، فعالیت حزب کمونیست قزاقستان اغلب از جانب مقامات قزاقستان هدف  قرار گرفته است، آن‌ها در گذشته تصمیمات موقت مشابه‌ای برای تعلیق فعالیت آن گرفتند؛ بعنوان مثال زمانی‌که حزب کمونیست قزاقستان حمایت خود را از اعتصاب کارگران صنعت نفت در شهر ژانائوزن که با خشونت و خونریزی مقامات سرکوب شد اعلام نمود، و همچنین زمانی‌که حزب کمونیست در ۲۰۱۲-۲۰۱۱ در یک اتحاد با سازمان‌های آپوزیسیون شرکت کرد.

هدف این تصمیم جدید، که اکنون «یک‌بار برای همیشه» فعالیت حزب کمونیست قزاقستان را ممنوع کرده، جلوگیری از فعالیت سیاسی کمونیست‌ها، مشارکت آن‌ها در انتخابات پارلمانی آتی در شرایطی است که بحران اقتصادی سرمایه‌داری در قزاقستان حاد شده و انتظار می‌رود  که حمله علیه حقوق کارگران-مردم شدیدتر شود. تصادفی نیست که این تصمیم ضدکمونیستی مشخص با تصویب قانون جدید پیرامون «سندیکاها» هم‌زمان است، قانونی که کنترل‌ اختناق‌آمیزتر کارفرمایان و مقامات را بر سندیکاها تحمیل می‌نماید و تحت پیگرد قرار گرفتن به دلیل شرکت در «اعتصاب‌های غیرقانونی»، «تظاهرات غیرقانونی» و «تشکیل سندیکاها و احزاب ثبت نشده» حکم روز شده است.

حزب کمونیست یونان همبستگی خود را با کمونیست‌های قزاقستان اعلام نموده، حرکت ضددموکراتیک و ضدکمونیستی مقامات قزاقستان را محکوم می‌کند و خواهان لغو ممنوعیت حزب کمونیست قزاقستان است.

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

آتن
۱
سپتامبر ۲۰۱۵

 

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8khw8w