الکساندر باتوف، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری روسیه و نماینده اتحادیه انقلابی جوانان کمونیست-بلشویک در روز ۹ مه، روز پیروزی ضدفاشیستی خلق‌ها به بهانه «نافرمانی مدنی» بازداشت شد. بیست‌وشش سازمان جوانان کمونیست در سراسر جهان پیگرد خودسرانه و تهدیدات ضدکمونیستی را محکوم می‌کنند. این اقدامات، حملات و تهدیدات علیه عمل سیاسی آزاد کمونیست‌ها ترس دولت‌های بورژوایی همه حکومت‌ها را در برابر قدرت کمونیست‌ها نشان می‌دهد. برای ما، حوانان کمونیست از سراسر جهان، این اقدامات به استوار ساختن پایداری و عزم ما برای ادامه راسخ‌تر به مبارزه علیه سرمایه‌داری، برای سوسیالیسم-کمونیسم می‌انجامد.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
۳‌ اوت ۲۰۱۷

بیانیه مشترک در همبستگی با الکساندر باتوف

سازمان‌های جوانان کمونیست سراسر جهان تهدیدات ضدکمونیستی را در روسیه محکوم می‌کنند.

 

الکساندر باتوف، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری روسیه و نماینده اتحادیه انقلابی جوانان کمونیست-بلشویک در روز ۹ مه، روز پیروزی ضدفاشیستی خلق‌ها به بهانه «نافرمانی مدنی» بازداشت شد. بیست‌وشش سازمان جوانان کمونیست در سراسر جهان پیگرد خودسرانه و تهدیدات ضدکمونیستی را محکوم می‌کنند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

کمونیسم‌ستیزی سلاح نظام سرمایه‌داری است، این موفق نخواهد شد!

ما، ۲۶ سازمان کمونیست جوانان از سراسر جهان، قطع‌نامه زیر را امضاء می‌کنيم:

ما بازداشت و حبس رفیق الکساندر باتوف، عضو دبیرخانه  کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری روسیه و نماینده اتحادیه انقلابی جوانان کمونبست-بلشویک در «کمیته تدارک ملی روسیه» برای نوزدهمین جشنواره جوانان و دانشجویان را محکوم می‌کنیم.

رفیق باتوف در ۹ مه، روز پیروزی ضدفاشیستی خلق‌ها، به اتهام ساختگی «نافرمانی مدنی»، که سعی مقامات امروز روسیه برای مخدوش کردن مضمنون سالگرد را نشان می‌دهد، بازداشت شد. او به هفت روز زندان محکوم شد و پس از آزادی در جهت متوقف کردن او از هر فعالیت سیاسی، یک‌سری تهدیدات دريافت کرده است.

این اقدامات، حملات و تهدیدات علیه عمل سیاسی آزاد کمونیست‌ها ترس دولت‌های بورژوایی همه حکومت‌ها را در برابر قدرت کمونیست‌ها نشان می‌دهد. برای ما، حوانان کمونیست از سراسر جهان، این اقدامات به استوار ساختن پایداری و عزم ما برای ادامه راسخ‌تر به مبارزه علیه سرمایه‌داری، برای سوسیالیسم-کمونیسم می‌انجامد.

کمونیسم‌ستیزی موفق نخواهد شد! ما همبستگی خود را با حزب کمونیست کارگری روسیه و اتحادیه انقلابی جوانان کمونبست-بلشویک اعلام نموده، خواهان توقف فوری همه پیگردها هستیم.

سازمان‌های امضاء کننده:
۱- جوانان کمونیست حزب دمکراسی و سویالیسم الجزایر
۲- جوانان کمونیست «کمال استفا» آلبانی
۳- اتحادیه جوانان کمونیست برزیل
۴- جوانان کمونیست پیشرو برزیل
۵- لیگ جوانان کمونیست کانادا
۶- جوانان سوسیالیست حزب کارگران سوسیالیست کرواسی
۷- اتحادیه جوانان کمونیست جمهوری چک
۸- جوانان سوسیالست کارگری آلمان
۹- جوانان کمونیست یونان
۱۰- جوانان حزب کارگران ایرلند
۱۱- جبهه جوانان کمونیست ایتالیا
۱۲- جنبش سوسیالیستی قزاقستان
۱۳- فدراسیون جوانان کمونیست مکزیک
۱۴- جنبش جوانان کمونیست هلند
۱۵- جوانان کمونیست پاکستان
۱۶- فدراسیون دانشجويان دمکرات پاکستان
۱۷- جوانان کمونیست فلسطین
۱۸- جوانان کمونیست پرو
۱۹- جوانان حزب کمونیست لهستان
۲۰- لیگ جوانان کمونیست یوگسلاوی-صربستان
۲۱- مجمع جوانان کمونیست اسپانیا
۲۲- جوانان کمونیست انقلابی سوئد
۲۳- جوانان کمونیست ترکیه
۲۴- اتحادیه لنینی جوانان کمونیست اوکرائین
۲۵- لیگ جوان کمونیست ایالات متحده آمریکا
۲۶- جوانان کمونیست ونزوئلا

http://icp.sol.org.tr/international/cyos-common-declaration-solidarity-alexander-batov