کمونیست‌های روسیه در میدان سرخ، مسکو

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۹ نوامبر ۲۰۲۱

 

گروه‌های طبقه کارگر در سراسر جهان سالگرد انقلاب اکتبر را جشن می‌گیرند

 

روز یک‌شنبه ۷ نوامبر، بخش‌های طبقه کارگر و احزاب کمونیست در سراسر جهان صد و چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه را گرامی داشتند. در خود روسیه، تحت رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه، هزاران نفر در میدان سرخ در مسکو گرد آمدند و در مقبره لنین و مجتمع یادبود قهرمانان انقلاب در کرملین ادای احترام نمودند. حزب کمونیست فدراسیون روسیه و «جبهه چپ» در سن پترزبورگ و چندین شهر دیگر در سراسر روسیه مراسم گرامیداشت را سازماندهی کردند. در ایتالیا، «جبهه جوانان کمونیست» برای بزرگداشت این سالگرد علامت‌هایی را در سراسر رم آویزان کرد. گردهمایی‌ها و مراسم مجازی نیز در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

انقلاب اکتبر، یا انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، یک رویداد تاریخی است که در ۷ نوامبر ۱۹۱۷ (۲۵ اکنبر در تقویم ژولیوسی)، زمانی که بلشویک ها به رهبری ولادیمیر لنین در روسیه قدرت دولتی را از طریق یک قیام مسلحانه به دست گرفتند، رخ داد. کارگران و مبارزان کمونیست در پتروگراد (سن پترزبورگ امروز) دولت موقت منفور و سردرگمی را که پس از انقلاب فوریه و پایان دادن به دیکتاتوری حکومت سلسله تزار در سال ۱۹۱۷ به رهبری کرنسکی تشکیل شده بود، سرنگون کرد.

طبقه کارگر روسیه با انقلاب اکتبر و تحت رهبری لنین، قدرت دولتی را به دست آورد و نهایتاً اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تأسیس کرد: کشور سوسویالیستی بزرگی را که تحت رهبری حزب کمونیست با شکست دادن نیروهای راست ضدانقلابی، مناطق وسیعی را در آسیا و اروپا یکپارچه نمود. انقلاب اکتبر به مثابه یک رویداد عظیم در تاریخ سیاسی جهان مدرن، که الهام‌بخش بسیاری از انقلاب‌های طبقه کارگر و جنبش‌های آزادیبخش ملی علیه استعمار در سراسر جهان بوده است، تلقی می‌شود.

گنادی زیوگانف، دبیرکل حزب کمونیست فدراسیون روسیه، روز یک‌شنبه در حالی که در میدان سرخ مسکو سخنرانی می‌کرد، گفت: «اکتبر بزرگ تعطیلی مقدس ما است! در چنین روزی در سال ۱۹۱۷، میهن ما دنیای جدیدی را گشود که در آن کارگر، نه سرمایه، حکومت را آغاز کرد. زمانی که آفرینندگان ارزش‌های اصلی بر روی زمین با ذهن، مهارت و کار خود، اداره یک حکومت سوسیالیستی را آغاز کردند. و هر کس هر قدر سعی کند این رویداد را ساکت یا کم اهمیت جلوه دهد، قادر به انجام آن نخواهد بود! اکتبر کبیر در قلوب ما زنده است!»

کمیته مرکزی کموسمول لنینی فدراسیون روسیه گفت: «انقلاب اکتبر ذهنیت مردم سراسر جهان را دربارۀ امکانات و گزینه‌های نظام اجتماعی تغییر داد. سخنان لنین درباره سرنگون کردن دولت موقت، الغای مالکیت بر زمین و استقرار کنترل کارگران بر بنگاه‌ها، ابتکارات کمیته نظامی انقلابی پتروگراد، نوید دهنده آغاز دوران نوینی بود.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3h3hrfxz