تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: سایت حزب کمونیست ارمنستان
۱۳ اوت ۲۰۲۱

 

امروز ۱۵۰-مین سالگرد تولد کارل لیبکنشت، فیلسوف آلمانی، رزمنده خستگی‌ناپذیر آزادی کارگران، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست آلمان و دوست خلق ارمنی است.

کارل لیبکنشت، یکی از نمایندگان رایشتاگ و یکی از بنیانگذاران آتی حزب کمونیست آلمان، در ۲۰ دسامبر ۱۹۱۵با طرح یک پرسش کتبی از بتمن هولوگ، صدراعظم رایش پرسید که آیا دولت آلمان از قتل‌عام ارامنه در امپراتوری عثمانی متحد آلمان اطلاع دارد. در ۱۱ژانویه ۱۹۱۶ در ۲۶-مین جلسه از ۱۳-مین نشست رایشتاگ به پرسش پاسخ داده شد. مخالفت شدید نمایندگان رایش ثابت می‌کند که در آن زمان نمایندگان حامی دولت از پرسشی که لیبکنشت انسان‌دوست مطرح کرده بود خشنود نبودند.

پرسش کتبی کارل لیبکنشت

شمارۀ ۱۸۷، پرسش کتبی شمارۀ ۱۲
کارل لیبکنشت نماینده پارلمان خطاب به صدراعظم رایش

آیا صدراعظم رایش اطلاع دارد که در جنگ کنونی، صدها هزار جمعیت ارمنی در امپراتوری ترکیه متحد، اخراج و نابود می‌شوند؟

صدراعظم رایش چه اقداماتی برای اصلاح دولت ترکیه متحد انجام داده است تا وضعیت باقی مردم ارمنی در ترکیه درخور شأن انسان باشد و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود؟

برلین، ۲۰ دسامبر ۱۹۱۵

فرازهایی از صورت‌جلسه ۲۶- جلسه از ۱۳-مین نشست رایشتاگ

برلین، ۱۱ ژانویه ۱۹۱۶

رییس: ما به دستورکار می‌پردازیم. بخش نخستِ دستورکار از پرسش‌های کتبی تشکیل می‌شود.

اولین پرسش، شمارۀ ۱۲ (شمارۀ ۱۸۷ چاپ شده) است. نوبت به دکتر لیبکنشت نماینده پارلمان داده می‌شود.

دکتر لیبکنشت نماینده پارلمان: آیا صدراعظم رایش اطلاع دارد که در جنگ کنونی، صدها هزار جمعیت ارمنی در امپراتوری ترکیه متحد، اخراج و نابود می‌شوند؟ صدراعظم رایش چه اقداماتی برای اصلاح دولت ترکیه متحد انجام داده است تا وضعیت باقی مردم ارمنی در ترکیه درخور شأن انسان باشد و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود؟

رییس: برای پاسخ به این پرسش، نوبت به دکتر فون استتوم، فرستاده امپراتوری، رئیس گروه سیاسی وزارت خارجه داده می‌شود.

دکتر فون اشتوم، فرستاده امپراتوری، رئیس اداره سیاسی وزارت خارجه: صدراعظم رایش آگاه است که «باب عالی» [کاخ سلاطین عثمانی- عدالت] به دلیل دسیسه‌های موذیانه دشمن، مجبور شده است که ارامنه را از برخی مناطق تحت سلطه ترک‌ها تخلیه و به شهرک‌های جدید بفرستد.

دکتر لیبکنشت نماینده پارلمان: لطفاً اجازه بدهید به پزسش اضاقع کنم (سرو صدا در تالار)

رییس: نوبت دکتر لیبکنشت نماینده پارلمان است.

دکتر لیبکنشت : آیا صدراعظم رایش می‌داند که پروفسور لپسیوس از نابودی مستقیم ارامنه ترکیه صحبت می‌کند؟ (اخطار رییس).

رییس: آقای نماینده، این پرسش جدیدی است که من نمی‌توانم اجازه بدهم.

دکتر لیبکنشت نماینده پارلمان: آقای رییس، لطفاً به آیین‌نامه مراجعه کنید، آیین‌نامه.

اگر آقای رئیس تا به آخر به پرسش گوش می‌داد می‌توانست تصمیم بگیرد پرسش جدید است با نه (شروع دوباره هیاهو در تالار). یک درخواست بر اساس پاسخ دیگری مطرح شد.

رییس: دکتر لیبکنشت نماینده پارلمان، من چنین انتقادی از آیین‌نامه داخلی خود را ممنوع می‌دانم (کف‌زدن شدید).

http://communistpartyofarmenia.org/hy/2021/08/13/%d5%ac%d5%ab%d5%a2%d5%af%d5%b6%d5%a5%d5%ad%d5%bf-150/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2ppffnpc