درباره انسانی که غرق در رنگ قرمز، در حالی‌که هوای قرمز را از طریق ماسک قرمز رنگ خود تنفس می‌کند، در روز ۵,۰۰۰  ستاره پلاستیکی را رنگ می‌کند. درباره کارگر [شرکت] آمازون که در روز ۵,۰۰۰ بسته را آماده می‌کند، و به دلیل تاول دست اخراج می‌شود. و کارگران غیررسمی آخر شب که در قطارها و اتوبوس‌ها، مستأصل برای فروش ستاره های قرمز به درد نخور، گام می‌زنند… و مهم‌تر از همه، یک مقاله بدیل کریسمس برای ‌آن‌هایی که خاموش شده‌اند. کسانی که سرودها و گریه‌ها و شکایت‌ها و شوخی‌ها و داستان‌هایشان در هرج‌و مرج کر‌کننده قیل‌و‌قال رسانه‌ها غرق می‌شود، رسانه‌هایی که تصادم گاری‌های خرید حاوی برج‌هایی از پاکت‌های پلاستکی را پوشش می‌دهند-بی‌ذوقی محضی که صَرف مناسک مکرر خرید می‌‌شود و فراموش می‌کند که باقی جهان چگونه از بمباران و کشتن و ویرانی و گرسنگی و تجاوز به تنگ آمد.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: تله‌سور
۲۳ دسامبر ۲۰۱۵
نویسنده: تامارا پیرسون

یک تظاهر‌کننده فلسطینی، در مقابل گاز اشک ‌آور شلیک شده توسط سربازان اسراییلی بسوی تظاهرکنندگان علیه شهرک‌های غیرقانونی، زنگ را تکان می‌دهد (بیت الحلم، ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵)

یک مقاله بدیل برای کریسمس…

 

درباره انسانی که غرق در رنگ قرمز، در حالی‌که هوای قرمز را از طریق ماسک قرمز رنگ خود تنفس می‌کند، در روز ۵,۰۰۰  ستاره پلاستیکی را رنگ می‌کند.

درباره کارگر [شرکت] آمازون که در روز ۵,۰۰۰ بسته را آماده می‌کند، و به دلیل تاول دست اخراج می‌شود.

و کارگران غیررسمی آخر شب که در قطارها و اتوبوس‌ها، مستأصل برای فروش ستاره های قرمز به درد نخور، گام می‌زنند.

و تبلیغاتی که افق را خفه کرده، جلوی منظره زندگی واقعی را گرفته‌اند.

و میلیون‌ها چشمی که اعتیاد مرکز خرید آن‌ها را پوشانده است.

و فیلم‌های هالیوود که یک فرمول را تکرار می‌کنند. موعظه یک داستان، گویی که زندگی فقط به یک سبک در جریان است. یک نوع کریسمس، یک نوع خانواده، یک نوع شادی، یک نوع خانه، در فقط یک نوع کشور.

و مردم خارج  از هالیوود، خارج از ایالات متحده، خارج از توانایی بالارفتن از نردبان تحقیر شده قناعت.

و آن‌هایی که مذاهب دیگر و نظام‌های اعتقادی دیگری دارند.

و سیاره کوچک زیبای ما، در محاصره شرکـت‌هایی که به وظیفه افراطی تولید کاغذ کادو و بسته‌بندی و آشغال بیش‌ از تولید مشاغل، تولید آشغال بیش‌ از تولید شادی، تولید آشغال بیش از تولید آموزش، تولید آشغال بیش از تولید غدا متعهدند.

و حیوانات خانگی که خریده شده و یک‌سال بعد دور انداخته می‌شوند.

و مردمی که برای کار استخدام شده و یک‌سال بعد دور انداخته می‌شوند.

و همه کسانی که طوری با آن‌ها برخورد می‌شود که گویی یک‌بار مصرف‌اند.

و مردمی که درخت‌های پلاستیکی می‌خرند تا در خانه‌های خود بگذارند، در حالی‌که جنگل‌های کهن… می‌میرند.

و مهم‌تر از همه، یک مقاله بدیل کریسمس برای ‌آن‌هایی که خاموش شده‌اند. کسانی که سرودها و گریه‌ها و شکایت‌ها و شوخی‌ها و داستان‌هایشان در هرج‌و مرج کر‌کننده قیل‌و‌قال رسانه‌ها غرق می‌شود، رسانه‌هایی که تصادم گاری‌های خرید حاوی برج‌هایی از پاکت‌های پلاستکی را پوشش می‌دهند-بی‌ذوقی محضی که صَرف مناسک مکرر خرید می‌‌شود و فراموش می‌کند که باقی جهان چگونه از بمباران و کشتن و ویرانی و گرسنگی و تجاوز به تنگ آمده است.

* تامارا پیرسون، نویسنده کتاب «زندان پروانه»

http://www.telesurtv.net/english/opinion/An-Alternative-Article-for-Christmas-20141224-0023.html