تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱

 

ما به نبرد علیه همه اشکال استثمار کودکان ادامه می‌دهیم

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، از جانب ۱۵۰ میلیون عضو خود در ۱۳ کشور در پنج قاره، به مناسبت این روز جهانی علیه کار کودک نیز، مجدداً بر تعهد خود به نبرد علیه نقض حقوق بنیادین کودک، نبرد علیه نظامی که بربریت علیه کودکان را می‌آفریند تأکید می‌کند؛ ما به نبرد برای فردایی بهتر برای نسل جدید ادامه خواهیم داد.

در یک جامعه استثماری، که جنگ‌ها، بیکاری، فقر، آوارگان، قاچاق انسان، محرومیت اجتماعی گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر مانند افراد معلول، و هم‌چنین نقض مداوم حقوق اساسی اقشار مردمی را ایجاد می‌کند، کودکان نمی توانند از این قاعده مستثنی باشند. برعکس، آن‌ها هستند که بیش‌ترین ضربات را متحمل می‌شوند.

در حالی‌که ۲۵۰ میلیون کودک در سراسر جهان کار می‌کنند، واقعیت از اصول بنادین معاهدات بین‌المللی بسیار دور است. به گفته سازمان ملل، یونیسف و سازمان جهانی کار، ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ سال در جهنم‌های مدرن کار می‌کنند. حداقل ۶۰ میلیون نفر از این ۲۵۰ میلیون رویاروی با شرایط سخت و غیرانسانی (در معادن، مزارع، صنابع، برده‌وار یا خدمتکار خانگی) کار می‌کنند؛ ۳۰۰هزار کودک برای خدمت در گروه‌های مسلح و ارتش‌ها استخدام یا ربوده می‌شوند؛ ۳۰۰ میلیون کودک- اکثراً دختر – به مرسه نمی‌روند و ۷۰۰-۶۰۰ میلیون کودک با کم‌تر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. در اروپا، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون کودک که از کشورهای جهان سوم آمده‌اند بطور غیرقانونی کار می‌کنند، قربانی استثمار جنسی می‌شوند. هر روز هزاران کودک، که روزانه ۱۴ تا ۱۶ ساعت در سیاه‌چال‌های شرکت‌های چندملیتی پوشاک برای چند سنت در روز کار می‌کنند، از پا می‌افتند.

یک‌بار دیگر، بی‌تفاوتی جنایتکارانه نظام، که برای به حداکثر رساندن سود خود، از فدا کردن جان کودکان دریغ نمی‌کند ثابت می‌شود. این واقعیت، چهره پوسیده و فرسوده نظام سرمایه‌داری را نشان می‌دهد که تا زمانی که «دوزخیان زمین» آن‌ را به زباله‌دانی تاریخی نیاندازند، تا کودکان در جهانی که کاملاً به آن‌ها تعلق خواهد داشت زندگی کنند، از بین نمی‌رود.

نبرد برای یک آینده بهتر برای نسل جدید باید با مطالبات به نظام استثماری سرمایه‌داری ضربه بزند، با آن سازش نکند، و تا ساختمان یک جامعه نوین بدون استثمار انسان به وسیله انسان، علیه آن مبارزه کند.

– حق داشتن غذای کافی و خدمات بهداشتی مناسب

– حق تحصیل همگانی، رایگان و اجباری برای همه کودکان

– حق اوقات فراغت و دسترسی کودکان به همه فعالیت‌های لازم برای رشد شخصیت و استعدادهای آن‌ها.

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/8bvu84jc