تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۳۰ ژوئن ۲۰۲۲

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در راه‌پیمایی علیه ناتو در مادرید شرکت کرد

 

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در راه‌پیمایی و تظاهرات علیه ناتو که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ در مادرید و با توجه به اجلاس سران ناتو در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، شرکت کرد.

جنبش بین‌المللی سندیکایی طبقاتی خواستار انحلال فوری ناتو است و کارگران سراسر جهان را به مبارزه علیه جنگ‌های امپریالیستی و نظامی که ‌آن‌ها را به وجود می‌آورد، به مبارزه برای صلح جهانی و همبستگی بین خلق‌ها و مخالفت با اتلاف منابع و پول برای مقاصد نظامی، برای محو سلاح‌های هسته‌ای فرامی‌خواند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mw9bv72w