احزاب زیر، شرکت کننده در اجلاس کمونیستی اروپایی، مداخله امپریالیستی دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا در امور داخلی سوریه را محکوم می‌کنند… آن‌ها همچنین تهدیدات اسرائیل برای یک تهاجم نظامی علیه ایران، و تحریم‌های اقتصادی و دیگر اقدامات اتخاذ شده علیه این دو کشور (سوریه و ایران) و تهدیدات درباره مداخله نظامی را محکوم می‌کنند. ازاین‌ها از جانب قدرت‌های امپریالیستی به بهانه‌های دورغین گوناگون، همان‌طور که در تدارک جنگ‌ها علیه افغانستان، عراق و لیبی بکار گرفته شد، استفاده می‌شود. احزاب کمونیستی و کارگری که این قطع‌نامه را امضاء کرده اند عزم خود را برای تخصیص تمام نیروی خود و کمک به جلوگیری از یک جنگ امپریالیستی جدید علیه سوریه و ایران اعلام می‌کنند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: حزب کمونیست یونان

در نشریه «نامه مردم» شماره ۹۰۵، مورخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۱ مطلب «سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اجلاس گروه نمایندگان چپ پارلمان اروپا» که از ۴-۱ اکتبر به دعوت «شورای اتحادیه اروپا» برگزار شد، منتشر شده است.
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1760
در برابر آن نشست، در روزهای ۱-۲ اکتبر ۲۰۱۲ اجلاس احزاب کمونیست و کارگری اروپا در بروکسل برگزار شد. در زیر برگردان یکی از قطع‌نامه‌های «اجلاس کمونیستی اروپایی» منتشر می‌شود.

 

قطع‌نامه
نه به جنگ امپریالیستی!

 

احزاب زیر، شرکت کننده در اجلاس کمونیستی اروپایی، که به ابتکار حزب کمونیست یونان در ۱-۲ اکتبر ۲۰۱۱۲ در بروکسل برگزار شد، این قطع‌نامه را امضاء کرده‌اند:

آن‌ها مداخله امپریالیستی دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا در امور داخلی سوریه را محکوم می‌کنند و تأکید می‌نمایند که حل مشکلات این کشور امری است که به مردم آن مربوط می‌شود.

آن‌ها همچنین تهدیدات اسرائیل برای یک تهاجم نظامی علیه ایران، و تحریم‌های اقتصادی و دیگر اقدامات اتخاذ شده علیه این دو کشور (سوریه و ایران) و تهدیدات درباره مداخله نظامی را محکوم می‌کنند. از این‌ها از جانب قدرت‌های امپریالیستی به بهانه‌های دورغین گوناگون، همان‌طور که در تدارک جنگ‌ها علیه افغانستان، عراق و لیبی بکار گرفته شد، استفاده می‌شود.

احزاب کمونیستی و کارگری که این قطع‌نامه را امضاء کرده اند عزم خود را برای تخصیص تمام نیروی خود و کمک به جلوگیری از یک جنگ امپریالیستی جدید علیه سوریه و ایران اعلام می‌کنند.

یک‌بار دیگر نشان داده شده است که رویدادهای خطرناک در جنوب-شرق مدیترانه و در منطقه وسیع‌تر به تجاوزگری امپریالیستی مربوط می‌شوند که در شرایط بحران سرمایه‌داری و رقابت برای کنترل بازارها و منابع طبیعی منطقه شدت می‌یابد.

احزاب کمونیست و کارگری تأکید می‌نمایند که هر جنگ امپریالیستی جدید برای خلق‌ها رنج‌های جدید می‌آورد ، موجب امواج جدید مهاجرین و پناه جویان می‌شود و خطرات یک جنگ سراسری را افزایش می‌دهد.

آن‌ها مردم هر کشور را فرا می‌خوانند تا قاطعانه در برابر نقشه‌ها و اقدامات تجاوزگرانه ایالات متحده آمریکا، ناتو، اتحادیۀ اروپایی و همچنین حکومت‌ها و دولت‌هایی که در تدارک جنگ علیه سوریه و ایران مشارکت دارند، مقاومت نمایند.

واقعیت تأیید می‌کند که سرمایه‌داری جنگ‌ها و بحران‌های امپرپالیستی را بوجود می‌آورد و احزاب کمونیست و کارگری خلق‌ها را فرا می‌خوانند مبارزه ضدامیرپالبستی را با شاخص منافع مردم و طبقه کارگر، تا محو علل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جنگ‌های امپریالیبستی پیش ببرند، و مبارزه برای سرنگون کردن نیروهایی را که به خلق‌ها و منافع آن‌ها ضربه می‌زنند، تقویت نمایند.

باشد که خلق‌ها در صلح زندگی کنند، خلاقانه منابع طبیعی را بسود خویش و برای رفع نیازهای خود مورد بهره برداری قرار دهند.

نه مشارکت، نه درگیری در جنگ‌های امپریالیستی. برای تقویت مبارزه برای خروج کشورها از ناتو و برای انحلال آن!

 

حزب کمونیست کارگری بلاروس
حزب کارگران بلژیک
حزب کمونیست جدید بریتانیا
حزب کمونیست بلغارستان
حزب مترقی زحمتکشان قبرس
حزب کمونیست بوهمی و موراوی
حزب کمونیست در دانمارک
حزب کمونیست دانمارک
حزب کمونیست کارگری فنلاند برای صلح و سوسیالیسم
قطب نوزایی کمونیست‌ها در فرانسه
اتحادیه کمونیست‌های انقلابی فرانسه (URCF)
حزب کمونیست متحد گرجستان
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست یونان
حزب کمونیست کارگران مجارستان
حزب کارگران ایرلند
حزب کمونیست ایرلند
چپ کمونیستی مردم، ایتالیا
حزب کمونیست‌های ایتالیا
حزب سوسیالیست لاتویا
حزب کمونیست لوکزامبورگ
حزب کمونیست جدید هلند
حزب کمونیست نروژ
حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیبست جدید یوگسلاوی
حزب کمونیبست خلق‌های اسپانیا
حزب کمونیست سوئد
حزب کارگر، سوئیس
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست اوکرائین
اتحادیه کمونیست‌های اوکرائین

http://inter.kke.gr/IntAct/int-meet/ecm2012/ecm2012-resolutions/ecm-no-to-the-war