پیک‌نت

۱۷ تیر ۱۴۰۲

«اردشیر جم‌نشان» بنیانگذار نشریه «۱۰ مهر» بدرود حیات گفت

 

پنجشنبه ۱۵ تیرماه، اردشیر جم‌نشان، یکی از کادرها برجسته سازمان جوانان حزب توده ایران در سال‌های پس از انقلاب ۵۷، در مهاجرت ناخواسته آلمان بدرود حیات گفت. او در تیرماه ۱۳۶۲، پس از یورش به حزب توده ایران توانست از کشور خارج شده و خود را به افغانستان برساند. درافغانستان در خطیرترین نقطه مرز مشترک دو کشور فعالیت حزبی را ادامه داد. در کنفرانس ملی حزب توده ایران که در کابل برگزار شد به عضویت مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران برگزیده شد. اندک زمانی پس از این برگماری، با ماموریت حزب راهی ایران شد و بیش از یکسال در داخل کشور فعالیت کرد تا آن‌که به توصیه حزب بار دیگر از ایران خارج شد و سرانجام، پس از فروپاشی بلوک شرق، به آلمان مهاجرت کرد. در کنگره‌ای که پس از فروپاشی اتحاد شوروی تشکیل شد، او به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد اما بدلیل دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی که با رهبری پس از این کنگره پیدا کرد (عمدتاً بر سر تحلیل رویدادهای ایران)، فعالیت‌های مستقلی را در چارچوب مشی توده‌ای آغاز کرد و سرانجام نیز نشریه اینترنتی «۱۰ مهر» را بنیانگذاری کرد.

سیاست این نشریه، مغایر دیدگاه‌هایی بود که در نشریه «نامه مردم» منتشر می‌شد و می‌شود. در اوج فعالیت‌هایی که بدان عشق می‌ورزید، ناگهان گرفتار عفونت ریه شد و خود را به بیمارستان رساند. در یکی از مجهزترین بیمارستان‌های برلین «شاریته» بستری شد و کمیسیون پزشکی وضع او را چنان وخیم تشخیص داد که می‌بایستی در کمُای مصنوعی قرار گیرد تا بلکه بتوان ریه او را نجات داده و فعال کرد.

متاسفانه همه تلاش‌های پزشکان بی‌نتیجه ماند، روز ۱۵ تیرماه، پس از چند هفته قرار داشتن در کمُای مصنوعی، در میان بهت و افسوس همه کسانی که او را می‌شناختند و پیشاپیش آن‌ها همسر و فرزندانش برای همیشه چشم بر جهان فرو بست.

پیک‌نت، بی آنکه تماس مستقیم با وی داشته باشد، فعالیت‌های او را پیوسته در راستای مشی توده‌ای ارزیابی کرده و برای آن احترام و ارزش در خور قائل بود. به همین دلیل ما فقدان او را فقدان یکی از هم اندیشان خود می‌دانیم و ضمن افسوس بسیار، مراتب همدردی خود را با همسر و خانواده و همکاران و هم اندیشان او اعلام می‌داریم.