در ۱۹ ژوئیه، هشت سندیکالیست، از تشکل‌های کارگری که در ماه آوریل علیه استفاده از بنادر و فرودگاهای ایتالیا برای ارسال تسلیحات به اوکرایین اعتصاب و اعتراض کرده بودند، به دستور دادستانی پیاچنزا به جرم سازماندهی اعتصابات و تشکیل سندیکا توسط پلیس دستگیر شدند.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲

اعتراضات گسترده در ایتالیا علیه پیگرد فعالین کارگری

 

بخش‌های طبقه کارگر در ایتالیا اعتراضات شدیدی را علیه پیگرد سندیکالیست‌ها توسط دولت آغاز کردند. روز چهارشنبه، ۲۰ ژوئیه، اتحادیه‌های کارگری از جمله، «Si Coba»، «ADL»، «USB » اعتصاب سراسری در انبارهای لجستیک را در سراسر ایتالیا در اعتراض به دستگیری هشت سندیکالیست سازماندهی کردند. آلدو میلانی، هماهنگ‌کننده ملی «Si Coba»، در میان افرادی بود که در ۱۹ ژوئیه دستگیر شدند. گروه‌های سیاسی مترقی مانند «پوتره آل پوپولو» (قدرت برای مردم)، جبهه جوانان کمونیست، حزب بازسازی کمونیستی، کمونیست‌های جوان، حزب کمونیست ایتالیا، و دیگران دستگیری‌ها را محکوم کردند و در اعتراضات شرکت کردند.بسیج‌های بزرگی در میلان، تورین، رم، ناپل، بولونیا، پیاچنزا، جنوا و شهرهای دیگر سازماندهی شد. معترضان خواستار آزادی فوری سندیکالیست‌های بازداشت شده‍‌اند.
سندیکایی شده اند

بر اساس گزارش‌ها، صبح روز ۱۹ ژوئیه، هشت سندیکالیست به دستور دادستانی پیاچنزا در حصر خانگی قرار گرفتند. آن‌ها متهم به سازماندهی اعتصابات و اخلال در کار در انبارهای تدارکات شرکت‌های چندملیتی هستند. پیش از این، سندیکالیست‌ها و کارگران به دلیل اعتراض به شرایط بد کار در انبارهای تدارکات، هدف سرکوب پلیس قرار گرفتند.

کارگران بخش تدارکات در پیاچنزا، تحت رهبری «Si Cobas» و «USB» بسیج‌های پویایی را برای دفاع از مشاغل و حقوق کارگران در انبارها و واحدهای غول‌هایی مانند «آمازون»، «نیپون اکسپرس»، «فدکس تی ان تی» و دیگران در پیاچنزا سازماندهی کرده‌اند. در آوریل امسال، ژاندارمری ملی ایتالیا، ظاهراً در جستچ.ی اسلحه به ساختمان «» حمله کرد. این یورش پس از تظاهرات سازماندهی شده توسط «USB» شده علیه استفاده از بنادر و فرودگاه‌های ایتالیا برای ارسال اسلحه و مهمات برای استفاده در جنگ‌های امپریالیستی صورت گرفت.

«سی کوباس» در پاسخ به اقدام پلیس در ۱۹ ژوئیه اعلام کرد: «این یک حمله بسیار جدی به آزادی اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب است، که توسط بخشی از قوه قضائیه که طی سال‌ها سندیکا-ستیزی خود را با اعلام جرم، بازداشت و حصرخانگی رهبران سندیکایی نشان داده انجام شده است. آن‌ها با اتهامات «خشونت» و «اخاذی» می‌خواهند مبارزات کارگران علیه استثمار و برای دستمزدها را سرکوب کنند، در زمانی که سرمایه‌داران و دلالان ایتالیایی و بین‌المللی دستمزدها را غارت می کنند، و قیمت‌ها 8 درصد و بیش‌تر (۱۰درصد برای خانواده‌های کم درآمد) افزایش یافته است. مبارزه عمومی برای دفاع از قدرت خرید ضروری است.»

«پوتره آل پوپولو» اعلام کرد: « دادستان‌ها واقعاً برای چه می‌خواهند سندیکالیست‌ها را مجازات کنند؟ برای دفاع از حقوق کارگران، ایجاد ابزارهای سازمانی و مهم‌تر از همه برای پیروزی. به لطف مبارزات اساسی اتحادیه‌های کارگری، زندگی بسیاری از کارگران، که اغلب با آن‌ها به مثابه برده رفتار می‌شون، بهبود یافته است.

جبهه جوانان کمونیست اعلام کرد: «پیام روشن است. سازماندهی در اتحادیه‌های کارگری برای بهبود شرایط زندگی و کار خود جرم نیست.

اتحادیه‌های کارگری برای بسیج‌های اعتراضی در ۲۳ ژوئیه در پیاچنزا فراخوان صادر کرده‌اند.

https://peoplesdispatch.org/2022/07/22/protests-break-out-in-italy-against-persecution-of-trade-unionists/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ya8sxhrr