تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: المصدر
هفدهم آوریل ۲۰۲۱

 

بیروت، لبنان – اخیراً فیلمی از مزدوران سوری که در درگیری قره‌باغ بین ارمنستان و آذریایجان شرکت کردند مخابره شد که علیه به سرقت رفتن حقوق‌شان اعتراض می‌کردند.

در این گزارش نمایشی کوتاه، اعضای لشکر سلطان سلیمان شاه شکایت می‌کردند که آن‌ها با نیروهای ترکیه در کنار سریازان آذریابجان در قره‌باغ جنگیدند، اما دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند.

مزدوری که درباره حقوق‌ها صحبت می‌کرد گفت که پول آن‌ها، با وجود این‌که آن‌ها در جنگ یک‌ماهه زخمی شدند، به سرقت رفته است.

مزدوران سوری پیش از این برای کمک به نیروهای مسلح آذریابجان در جنگ آن‌ها علیه سربازان ارمنستان در قره‌باغ مستقر شده بودند.

در زمانی که جنگجویان مورد حمایت ترکیه درست چند هفته پس از آغاز جنگ در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ به این منطقه فرستاده شدند، استقرار مزدوران در قره‌باغ بطور گسترده در رسانه‌های محلی ارمنستان گزارش شد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/dnz3xwbk