تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۱ نوامبر ۲۰۲۲

از مجسمه کاسترو در مسکو پرده‌بردای خواهد شد

 

قرار است از مجسمه برنزی رهبر افسانه‌ای انقلاب کوبا، فرمانده فیدل کاسترو، روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر در مسکو پرده‌برداری شود.

مجسمه‌ای که توسط مجسمه‌ساز الکسی چاباننکو ساخته شده است، کاسترو را در لباس نظامی روی سنگی که بر روی آن «کوبا» حک شده است، نشان می‌دهد.

این مجسمه در «میدان فیدل کاسترو»، نزدیک خیابان نوو پسچانایا، در شمال غربی مسکو قرار خواهد گرفت و میگلول دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا که در حال حاضر در یک دیدار رسمی در روسیه به سر می‌برد، در مراسم شرکت خواهد کرد.

لازم به گفتن است که این یکی از معدود یادبودهایی است که به فیدل کاسترو اختصاص داده شده است، زیرا رهبر انقلاب هرگونه تجلی شخصیت‌پرستی را رد کرد. در دسامبر ۲۰۱۶، «مجلس ملی قدرت مردم کوبا» قانونی را تصویب کرد که بر اساس آخرین وصیت کوماندانته، ساخت مجسمه‌ها یا مکان‌های عمومی به نام او را ممنوع می‌کند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdfv7dum