تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱

 

کوبایی‌ها برای رد اقدامات بی‌ثبات‌کننده به خیابان‌ها آمدند

 

در پاسخ به اعترضات ضددولتی در بخش‌های مختلف کوبا، صدها کوبایی برای نشان دادن حمایت خود از دولت و انقلاب کوبا به خیابان‌ها آمدند.

میگوئل دیاز – کانل رییس‌جمهور کوبا اقدامات بی‌ثبات‌کننده سازمان‎‌یافته به وسیله بخشی از آپوزیسیون را محکوم کرد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/weyypup