تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۶ نوامبر ۲۰۲۲

بازدید هیأت اتحادیه مرکزی کارگران کوبا از دفتر دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در قبرس

 

هیأت اتحادیه مرکزی کارگران کوبا، متشکل از رفیق اولیس گیلارته دِ ناسیمینتو، دبیرکل اتحادیه مرکزی کارگران کوبا و نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، و رفیق اسماعیل دِرولِت پرز عضو دبیرخانه، همراه با سفیر کوبا در قبرس از دفتر دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در قبرس بازدید کردند.

این هیأت با امبیس کیریتسیس، دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، اولویت‌های جنبش جهانی کارگری دارای سمت‌گیری طبقاتی و مبارزات مشترک فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه مرکزی کارگران کوبا را در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ضمن ابراز همبستگی قاطعانه با مردم کوبا، تحریم غیرانسانی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا را محکوم نمود و به دبیرکل اتحادیه مرکزی کارگران کوبا اطمینان داد که همبستگی با کوبا و انقلاب کوبا یکی از اولویت‌های اصلی برنامه عملی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری برای سال آینده خواهد بود.

https://www.wftucentral.org/the-delegation-of-ctc-cuba-visited-the-wftu-general-secretary-office-in-cyprus/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/22d4vutz