تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۸ مه ۲۰۲۳

برنامه فعالیت‌های فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در ۱۱۱-مین کنفرانس بین‌المللی کار، ژنو، ۱۶-۴ ژوئن ۲۰۲۳

 

یک‌شنبه، ۴ ژوئن ۲۰۲۳
مکان: اتاق شماره ۹، سازمان جهانی کار
زمان: ۱۰ بامداد تا ۱۲:۳۰ بعدازظهر
نشست تدارکاتی سندیکاهای عضو فدراسیون جهانی اتحادیه‌های برای تبادل نظر، برنامه‌ریزی و هماهنگی حضور فدراسیون جهانی اتحادیه‌های در کنفرانس.

دوشنبه، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳
مکان: کاخ ۲۳
زمان: ۱۱ بامداد تا ۱۳:۳۰ بعدازظهر
نشست غیررسمی اعضا و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری: «چگونه می‌توانیم با چالش‌های پس از کووید-۱۹ در محل کار و جامعه مقابله کنیم؟»

دوشنبه: ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳
سخنرانی دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در نشست وسیع کنفرانس بین‌المللی کار

سه‌شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳
مکان: اتاق ۱۱، سازمان جهانی کار
زمان: ۱۱ بامداد تا ۱۳:۳۰ بعدازظهر
برنامه گفت‌وگوی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با نمایندگان کارگران تحت عنوان: «اولویت‌های امروز جنبش کارگری و نقش سازمان جهانی کار»