این روزها، مشاهدۀ بیانیه‌های نیروها و دولت‌هایی که برای منافع خود سازمان ملل را به بازی می‌گیرند و از آن استفاده ابزاری می‌کنند، یا صرفاً هر موقع که به سود نقشه‌های امپریالیستی خود نبینند آن‌را نادیده می‌گیرند، بدبینانه و ریاکارانه است. اخلاق و معیارهای دوگانه آن‌ها نسبت به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد یک روند عادی شده است. از تجاوز ناتو علیه یوگسلاوی در ١۹۹۹، حمله و اشغال افغانستان و عراق در ٢٠٠١ و ٢٠٠٣، تا حمله و بمباران جنایتکارانه لیبی در ٢٠١١، امپریالیست‌ها اراده، رژیم‌ها و منافع خود را بر خلق‌ها تحمیل کرده‌اند. همان نیروها بطور سیستماتیک از اتخاذ هر موضع یا اقدام در مورد اشغال فلسطین، قبرس، صحرای غربی، محاصره اقتصادی جنایت‌کارانه کوبا، حبس ناعادلانه پنج رزمندۀ ضدتروریستی کوبا در ایالات متحده آمریکا، یا وضعیت استعماری پورتریکو یا حق حاکمیت آرژانتین بر جزایر مالویناس امتناع می‌نمایند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شورای جهانی صلح
برگردان: ا. آذرنگ

بیانیه به‌مناسبت روز جهانی صلح

 

شورای جهانی صلح به مناسبت روز جهانی صلح به صدها میلیون مردم صلح‌دوست در جهان درود می‌فرستد، به مردمی که تحت وخامت روزانه صلح و امنیت در همه گوشه‌های جهان، همراه با پیامدهای بحران اقتصادی سرمایه‌داری- که مسبب هر دو نیروهایی هستند که از جنگ‌ها و استثمار، از سلطه امپریالیسم سود می‌برند- آسیب می‌بینند.

شورای جهانی صلج نگرانی‌ها و مخالفت جدی خود را با تجاوزگری جهانی فزاینده امپریالیسم، نظامی که موجب جنگ‌ها، بینوایی و ویرانی و درعین حال تضمین منافع و سودهای انحصارات چندملیتی و سرمایه بزرگ است ابزار می‌دارد. هزینه نظامی که هر سال افزایش می‌یابد هم منافع صنعت جنگ و هم تهدیدات نسبت به صلح و حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم را افزایش‌ می‌دهد.

ما همبستگی خود را با خلق‌هایی که علیه همه نوع تهدیدات و مداخلات امپریالیستی مبارزه می‌کنند، با خلق‌های تحت اشغال و همه دیگر خلق‌هایی که برای حقوق و تعیین آزادانه و دموکراتیک آینده خود مبارزه می‌کنند، ابزار می‌داریم. ما بویژه همبستگی خود را با مردم سوریه که به بهانه‌های ساختگی که بشریت پیش از این چندین بار شاهد آن بوده است، هدف نقشه‌های جاری ایالات متحده آمریکا، متحدین آن از ناتو، اتحادیه اروپا و پادشاهی‌های خلیج [فارس] قرار دارند، ابزار می‌داریم. ما از همه خلق‌ها می‌خواهیم هشیار بمانند زیرا روشن است که امپریالبست‌ها، برغم مانورهای دیپلوماتیک موقت، از نقشه‌های خود برای یک حمله علنی علیه سوریه و همچنین از نقشه‌های خود برای حملۀ متعاقب به ایران دست برنداشته‌اند.

این روزها، مشاهدۀ بیانیه‌های نیروها و دولت‌هایی که برای منافع خود سازمان ملل را به بازی می‌گیرند و از آن استفاده ابزاری می‌کنند، یا صرفاً هر موقع که به سود نقشه‌های امپریالیستی خود نبینند آن‌را نادیده می‌گیرند، بدبینانه و ریاکارانه است. اخلاق و معیارهای دوگانه آن‌ها نسبت به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد یک روند عادی شده است. از تجاوز ناتو علیه یوگسلاوی در ١۹۹۹، حمله و اشغال افغانستان و عراق در ٢٠٠١ و ٢٠٠٣، تا حمله و بمباران جنایتکارانه لیبی در ٢٠١١، امپریالیست‌ها اراده، رژیم‌ها و منافع خود را بر خلق‌ها تحمیل کرده‌اند. همان نیروها بطور سیستماتیک از اتخاذ هر موضع یا اقدام در مورد اشغال فلسطین، قبرس، صحرای غربی، محاصره اقتصادی جنایت‌کارانه کوبا، حبس ناعادلانه پنج رزمندۀ ضدتروریستی کوبا در ایالات متحده آمریکا، یا وضعیت استعماری پورتریکو یا حق حاکمیت آرژانتین بر جزایر مالویناس امتناع می‌نمایند.

روز جهانی صلح، در شرایط کنونی، نمی‌تواند باعث شود بینوایی و گرسنگی، فقر و بی‌عدالتی را که در سرتاسر جهان، حتا در موارد و مناطق بدون جنگ وجود دارد، فراموش کنیم. همان نیروهایی که از استثمار زحمتکشان، دهقانان و جوانان از طريق کنترل انرژی و دیگر منابع طبیعی، بازارها سود می‌برند، هنگامی که منافع آن‌ها به خطر افتد به تهدید به مداخله نظامی متوسل می‌شوند.

شورای جهانی صلح بر تقاضاهای خود برای محو همه سلاح‌های اتمی مجدداً تأکید می‌نماید و آن نیروهایی را که گزینه ضربه اول را کنار نمی‌گذارند و در عین‌حال در بسیاری مناطق سپرهای دفاع موشکی منطقه‌ای مستثر می‌نمایند محکوم می‌کند.

خلق‌های جهان می‌توانند متحد با تجاوزگری امپریالیسم مقابله نمایند!
بیایید متحد علیه جنگ و استثمار امپریالیستی مبارزه کنیم!

دبیرخانه شورای جهانی صلح
٢٠ سپتامبر ٢٠١٣

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ys78h8jx