تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۶ ژانویه ۲۰۲۲

 

«جنبش سوسیالیستی قزاقستان» در بیانیه‌ای پیرامون بسیج و اعتراضات گسترده در کشور خواستار همبستگی بین‌المللی با تظاهرکنندگان، خروج نیروها از شهرها، استعفای همه مقامات نظربایف، آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان، قانونی‌شدن حزب کمونیست و اتحادیه‌های کارگری، و هم‌چنین ملی‌شدن کل صنعت استخراج و صنایع بزرگ قزاقستان شد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

 

بیانیه جنبش سوسیالیستی قزاقستان پیرامون وضعیت در کشور

 

در قزاقستان، اکنون یک قیام مردمی واقعی وجود دارد و اعتراضات از همان ابتدا ماهیتی اجتماعی و طبقاتی داشت، زیرا با دو برابر شدن قیمت گاز مایع در بورس، کارد به استخوان رسید. از این گذشته، تظاهرات دقیقاً در ژانائوزن، که به یک نوع ستاد سیاسی برای کل جنبش اعتراضی مبدل شد، آغاز گردید.

و پویایی این جنبش، که ابتدا به مثابه یک اعتراض اجتماعی آغاز شد، و سپس گسترش یافت، و کالکتیوهای کارگری از تجمعات برای طرح مطالبات خود برای افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها، لغو نتایج حداکثرسازی تولید، بهبود شرایط کار و آزادی فعالیت سندیکایی استفاده کردند. در نتیجه، در ۳ ژانویه، کل منطقه مانگیستاو درگیر یک اعتصاب عمومی شد که به منطقه همجوار آکتائو سرایت کرد.

شایان ذکر است که قبلاً در ۴ ژانویه، کارگران شرکت نفت و گاز تنگیزشورون ، که در آن سهم شرکت‌های آمریکایی ۷۵ درصد است، دست به اعتصاب زدند. در آن‌جا بود که در دسامبر سال گذشته ۴۰هزار کارگر اخراج شدند و یک‌سری اخراج‌های جدید برنامه‌ریزی شد. متعاقباً اعتصاب آن‌هادر طول روز مورد حمایت نفت‌گران مناطق آکتوبه و قزاقستان غربی و قیزیل‌اوردا قرار گرفت.

علاوه بر این، در عصر همان روز، اعتصابات معدنچیان شرکت آرسلور میتال تمیرتاو در منطقه قراغندی و کارخانه‌های ذوب مس و معدنچیان شرکت قزاق‌مس آغاز شد که می‌تواند به مثابه یک اعتصاب سراسری در کل صنعت معدن کشور تلقی شود. و در اینجا آن‌ها هم‌چنین خواستار افزایش دستمزدها، کاهش سن بازنشستگی، حق داشتن اتحادیه‌های کارگری خود و حق اعتصاب هستند.

در همان زمان، تظاهرات نامحدود روز سه شنبه در آتیرائو ، اورال، آکتیوبینسک، قیزیل‌اوردا، تاراز، تالدیقورغان، ترکستان، چیمکند، اکیباستوز، در شهرهای منطقه آلماتی و در خود آلماتی آغاز شد، و در شب ۵-۴ ژانویه تظاهرکنندکان با پلیس درگیر شدند و آکیمات شهر [ساختمان شهرداری – عدالت] به تصرف مردم درآمد. این باعث شد قاسم جومارت توقایف وضعیت اضطراری اعلام کند

لازم به گفتن است که این بسیج‌ها در آلماتی عمدتاً با شرکت جوانان بیکار و مهاجران داخلی ساکن در حومه این کلانشهر و کارگران موقت یا کم درآمد برگزار شد. و تلاش برای آرام کردن آن‌ها با وعده‌های کاهش قیمت گاز به ۵۰ تنگه، متفاوت با قیمت برای منطقه مانگیستاو و آلماتی، هیچ کس را راضی نکرده است.

تصمیم قاسم جومارت توقایف برای برکناری دولت، و سپس برکناری نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت نیز اعتراضات را متوقف نکرد، از ۵ ژانویه، تجمعات اعتراضی گسترده در مراکز منطقه‌ای شمال و شمال قزاقستان – در پتروپاولوفسک، پاولودار، اوست- کورگانوفسک ، سمیپالاتینسک- که پیش از آن آرام بودند آغازشد. در عین‌حال، تلاش‌هایی برای حمله به ساختمان‌های آکیمات منطقه‌ای (دولت‌های شهری یا استانی) در آکتوبه، تالدیقورغان، چیمکند و آلماتی صورت گرفت.

در خود ژانائوزن، کارگران در گردهمایی نامحدود خود، مطالبات جدیدی را مطرح کردند – استعفای رئیس‌جمهور فعلی و همه مقامات نظربایف، احیای قانون اساسی ۱۹۹۳ و آزادی‌ها برای تشکیل احزاب، اتحادیه‌های کارگری، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب. شورای آکساکال‌ها [ریش سفیدان – عدالت] که بلافاصله ایجاد شد به یک مرجع غیررسمی مبدل گردید.

بدین ترتیب، مطالبات و شعارهایی که اکنون در شهرها و مناطق مختلف مطرح است برای کل جنبش پخش شد، و مبارزه مضمون سیاسی یافت. هم‌چنین در صحنه تلاش می‌شود تا کمیته‌ها و شوراهایی برای هماهنگ نمودن مبارزه ایجاد شود.

در همان زمان، سربازان در آلماتی، آکتائو و ژانائوزن مستقر شدند و همه چیز در منطقه مانگیستاو به آرامی پیش می‌رفت و سربازان از متفرق کردن معترضان خودداری می‌کردند، تیراندازی‌ها در پایتخت جنوبی آغاز شد و در شب ۶-۵ ژانویه، نیروهای ویژه وارد صحنه شدند، و پاکسازی فرودگاه و محله‌های تصرف شده توسط قیام‌کنندگان را آغاز کردند. به گفته منابع گوناگون، تاکنون ده‌ها تظاهرکننده کشته شده‌اند.

در این شرایط، خطر سرکوب خشونت‌آمیز همه اعتراضات و اعتصابات وجود دارد، و در اینجا لازم است کشور را با یک اعتصاب عمومی کاملاً فلج کرد. بنابراین، تشکیل کمیته‌های اقدام واحد بر پایه ارضی و تولیدی برای مقاومت سازمان‌یافته در برابر ترور نظامی و پلیسی فوریت دارد.

در این رابطه، حمایت کل جنبش جهانی کارگری و کمونیستی، انجمن‌های چپ نیز برای سازماندهی کارزار گسترده در جهان ضروری است.

خواست‌های جنبش سوسیالیستی قزاقستان عبارتند از:

پایان فوری خصومت‌ها علیه مردم ما و خروج سربازان از شهرها!

استعفای فوری همه مقامات نظربایف از جمله رئیس‌جمهور توکایف!

آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان!

تضمین حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، برگزاری اعتصابات و نشست‌ها!

قانونی‌شدن فعالیت حزب کمونیست قزاقستان و جنبش سوسیالیستی قزاقستان!

ما از همه کارگران و زحمتکشان کشور می‌خواهیم که خواست نفتگران اعدام شدۀ ژانائوزن را برای ملی کردن کل صنعت استخراج و صنایع بزرگ کلان کشور تحت کنترل کالکتیوهای کارگری عملی نمایند!

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4dsndrc3