تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: اقدام کمونیستی اروپایی
یک‌شنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴
برگردان فارسی: سه‌شنبه، ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

بیانیه مشترک «اقدام کمونیستی اروپایی» بمناسبت صدمین سالگرد درگذشت ولادیمیر ایلیچ لنین

 

امروز، در آستانه صدمین سالگرد درگذشت ولادیمیر ایلیچ لنین (۲۱ ژانویه ۱۹۲۴)، ما، احزاب کمونیست و کارگری شرکت کننده در «اقدام کمونیستی اروپایی»، به شخصیت با عظمت این متفکر و انقلابی درخشان رو می‌آوریم.

سهم او در آرمان طبقه کارگر و دیگر اقشار مردمی، مبارزه برای الغای استثمار و ساختمان جامعه سوسیالیستی-کمونیستی عظیم است.

جای تعجب نیست که لنین پیوسته هدف تبلیغات بورژوایی قرار دارد.

تحلیل وضعیت ساختار اجتماعی در آغاز قرن بیست‌و‌یکم و درک حاد بودن لحظه سیاسی کنونی:

– ما بر عظمت شاهکار انسانی ولادیمیر ایلیچ لنین به عنوان رهبر انقلاب پیروزمند سوسیالیستی اکتبر، که مرحله نوینی را در تاریخ بشریت رقم زد، جامعه استثمارگر را در روسیه سرنگون کرد و به توده‌های مردم در بسیاری از کشورهای جهان برای مبارزه انقلابی الهام بخشید؛ به مثابه آفریننده نخستین حکومت دیکتاتوری پرولتاریایی جهان، در خدمت نیازهای اکثریت، استثمارشدگان و ستمدیدگان، قدرت کارگری، اجتماعی شدن ابزار تولید، برنامه‌ریزی مرکزی، که در بک دوره زمانی از نظر تاریخی کوتاه به دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در زندگی اجتماعی-اقتصادی نائل آمد، تأکید می‌کنیم. بنابراین، برتری سوسیالیسم بر سرمایه‌داری با تضمین حق کار، تأمین زندگی ایمن و مناسب برای کارگران، دستیابی به سطح بالای آموزش و دسترسی به ثروت فرهنگ جهانی نشان داده شد. سوسیالیسم نوع نوینی از روابط انسانی را نه بر اساس انقیاد و رقابت، بلکه بر همکاری و کمک متقابل در روند مشترک دگرگونی خلاقانه واقعیت معرفی کرد. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حامی خلق‌ها در مبارزه برای سوسیالیسم و صلح بود.

– ما معتقدیم که میراث تئوریک گسترده لنین و درس‌های او در پراتیک سیاسی و ساختمان حزب‌، یک توسعه بیش‌ترِ تئوری مارکسیستی بوده، ارزش ماندگار دارند و شالوده‌ برای آموزش و فعالیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی هر نسل جدید انقلابیون در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند.

– ما به متدولوژی تحلیل ماتریالیستی-دیالکتیکی جامعه معاصر، که توسط لنین در ادامه متدولوژی مارکسیستی توسعه یافته است؛ به توصیف بالاترین مرحله توسعه سرمایه‌داری – امپریالیسم با ویژگی‌های اساسی آن – به مثابه آستانه انقلاب سوسیالیستی، که قبل از هر چیز، در اثر «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» صورت‌بندی شد، متعهد هستیم. تاریخ درستی نتیجه‌گیری‌های علمی لنین را ثابت کرده است. علی‌رغم تغییرات منفردی که امپریالیسم از زمان نگارش این اثر نموده است، ماهیت استثماری خود را تغییر نداده است: امپریالیسم هم‌چنان سرمایه‌داری انحصاری است، سرمایه‌داری در ارتجاعی‌ترین دوران خود، که قانون کسب حداکثر سود براساس افزایش استثمار کار مزدوری بر آن حاکم است؛ شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است (امروز ۵۰ درصد از جمعیت جهان بطور متوسط ۸ درصد از درآمد جهان را دریافت می‌کند، در حالی‌که ۱۰درصد ثروتمندترین آن‌ها ۵۲ درصد آن‌را دریافت می‌کنند، طبق «گزارش نابرابری جهانی۲۰۲۲»)؛ امپریالیسم به استثمار بی‌رحمانه منابع طبیعی زمین ادامه می دهد؛ امپریالیسم به طور منظم جنگ‌های کوچک و بزرگ ایجاد می‌کند (از آغاز قرن ۲۱ فقط ۴۹ جنگ)، که باعث ایجاد مشکلات بزرگ برای خلق‌های جهان می‌شوند.

– آموزش لنین پیرامون ساختمان حزب، این‌که یک حزب ترازنوین و پیشاهنگ قادر به برآوردن نیازهای مبارزه طبقاتی، رهبری توده‌های پرولتاریا، تضمین آغاز انقلاب سوسیالیستی، و توسعه ساختمان سوسیالیستی یک جامعه نوین است، راهنمای ماست. اقتدار سطح بالای حزب بلشویک در مکان‌های ساخت‌و‌ساز صنعتی شدن و اشتراکی کردن کشاورزی، در مبارزه با طاعون فاشیستی، که توسط سرمایه‌داری به وجود آمده بود، تأیید شد.

– ما بر لزوم پیروی از رهنمودهای لنین پیرامون موضوع جنگ امپریالیستی، که بدون آن درک علل، نیروهای محرکه و ماهیت درگیری نظامی که در بسیاری از مناطق جهان ما و قبل از همه در قلمرو اوکرایین در حال وقوع است دشوار است، اصرار می‌ورزیم. وی. آی. لنین در ده‌ها اثر خود، به عنوان مثال «درباره شعار ایالات متحده اروپا»، «سوسیالیسم و جنگ»، «مسأله صلح»، «زیر یک پرچم خارجی» و موارد دیگر که به تحلیل جنگ در عصر امپریالیسم اختصاص دارند می‌گوید «مبارزه برای بازارها و غارت کشورهای خارجی، تمایل به متوقف ساختن جنیش انقلابی پرولتاریا و دموکراسی در داخل کشورها، تمایل به فریب، تفرقه انداختن و کشتن پرولتاریای همه کشورها با قرار دادن بردگان مزدوری یک ملت در برابر بردگان مزدوری ملت دیگر برای منفعت بورژوازی تنها محتوا و اهمیت واقعی جنگ است.» امروز، رهنمودهای لنین پیرامون موضوع جنگ امپریالیستی، که مبتنی بر انترناسیونالیسم پرولتری است، بیش از هر زمان دیگری بهنگام می‌باشند.

– ما نسبت به خطر نقشه‌ها و رقابت امپریالیستی در منطقه خاورمیانه و دریای سرخ و هم‌چنین نسبت به تهدیدی که جنگ امپریالیستی که در سال ۲۰۲۲در خاک اوکرایین براه افتاد و بین بورژوازی اوکرایین، با حمایت ایالات متحده آمریکا – ناتو – اتحادیه اروپا، و بورژوازی روسیه با دخالت چین و غیره در جریان است، و ممکن است گسترش یابد و باعث خونریزی در کشورهای دیگر شود، و به دلیل سلاح‌های هسته‌ای بشریت را به یک فاجعه جهانی بکشاند، هشدار می‌دهیم.

– «اقدام کمونیستی اروپایی» علیه جنگ امپریالیستی، برای جدا کردن کشورهای ما از نقشه‌ها و سازمان‌های امپریالیستی مبارزه می‌کند. راه‌حل برای خلق‌ها در توهماتی نیست که قدرت‌های بورژوایی پرورش می‌دهند، مبنی بر این‌‌که یک «معماری امنیتی بهتر»، یا ناتو «بدون نقشه‌های نظامی و سامانه‌های تسلیحاتی تهاجمی در قلمروهای آن»، یا یک «اتحادیه اروپا حامی صلح»، یا یک «جهان چند‌قطبی مسالمت‌آمیز» وجود داشته باشد. راه‌حل در تقویت مبارزه طبقاتی برای جداشدن از اتحادیه‌های امپریالیستی، علیه جنگ امپریالیستی و زهدانی که آن را به وجود می‌آورد، یعنی، نظام سرمایه‌داری است.

– ما این بیانیه را به مناسبت صدمین سالگرد مرگ وی. آی. لنین، نه تنها برای ادای احترام به رهبر پرولتاریای جهانی و گرامیداشت یاد او، بلکه هم‌چنین برای فراخواندن همه زحمتکشان، احزاب کمونیست و کارگری در اروپا و در سراسر جهان به دنبال کردن مسیر چشم انداز تاریخی خود؛ مطالعه عمیق‌تر تئوری انقلابی که راهنمای عمل انقلابی است، مطالعه کمونیسم؛ مطالعه تجربه چندوجهی سومین انترناسیونال کمونیستی، که آغازگر آن لنین بود، و تقویت خط مستقل آن‌ها که هیچ ربطی به برنامه‌های بورژوایی و امپریالیستی ندارد، علیه گرایش‌های ناسیونالیستی و شوونیستی بورژوایی، و هم‌چنین علیه جهان‌وطنی سرمایه؛ مبارزه با اپورتونیسم و توهمات پارلمانی؛ کمک به تدوین یک استراتژی انقلابی معاصر- یعنی، منطبق بودن با روح لنینیسم در قرن بیست‌ویکم، منتشر می‌کنیم.

http://www.eurcomact.org/