تارنگاشت عدالت – بایگنی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی
۲ نوامبر ۲۰۲۰

برگردان: ع. سهند

 

حزب کمونیست ارمنستان از صلح حمایت می‌کند و خواهان آتش‌بس بی قیدوشرط است

 

ما از کمونیست‌های همه احزاب در سراسر جهان می‌خواهیم برای خواست پایان دادن به جنگ و برای حل همه اختلافات موجود بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از طريق گفت‌و‌گو و دیپلماسی براساس منشور سازمان ملل و احترام به حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش، به ما بپیوندند.

جنگ که در بامداد ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ در پی تهاجم نظامی آذربایجان علیه هدف‌های غیرنظامی ارمنستان آغاز شد، اکنون چهار هفته است که ادامه دارد و پی‌آمدهای فاجعه‌باری داشته است. صدها غیرنظامی کشته شده اند. شهرها و بناهای باستانی دارای اهمیت میراثی عامدانه هدف قرار گرفته و بمباران شده اند. شهر استپاناکرت، مرکز آرتساخ (نوگورنو – قره‌باغ) دارای جمعیت ارمنی، در نتیجه حملات پهپادی گستردۀ آذربایجان با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای اکنون تقریباً از جمعیت غیرنظامی خالی شده است. شواهد فزاینده‌ای هست ‌که نیروهای آذربایجانی در بمباران‌های خود از فسفر سفید استفاده کرده اند.

در ۲۸ اکتبر، نیروهای آذربایجان در طی روز چندین بار استپاناکرت و شوشی را هدف حملات عامدانه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و مسکونی- از جمله بمباران «مرکز بهداشت مادر و کودک»- قرار دادند.

حزب کمونیست ارمنستان از همان آغاز با قاطعیت با این جنگ مخالفت کرده است- و آن‌را علیه منافع خلق‌های دو کشور همسایه، تهدید به صلح در منطقه ارزیابی نموده، و به بارها خواهان آتش‌بس شده است.

اخیراً  به ما هشدار داده شد که یک بیانیه نادرست و گمراه‌کننده به نام حزب کمونیست آذربایجان، و به تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، برای برخی از احزاب برادر ارسال شده است. ما چون این بیانیه را مستقیماً دریافت نکرده ایم، و در «شبکه همبستگی» (SolidNet) هم منتشر نشده است، از منشاء یا اصالت آن مطمئن نیستیم.

نخست، در پاسخ به این بیانیه که گویا از سوی حزب کمونیست آذربایجان صادر شده است، ما باید بر این فاکت تأکید نماییم که نزاکت ارسال آن درباره ما رعایت نشده است. زیرا حزب کمونیست ارمنستان، حزبی که دهه‌ها است پیوندهای برادرانه با همه احزاب کمونیست اتحاد شوری سابق دارد، حداقل انتظار داشتیم از رفقای خود یک تحلیل از وضعیت تراژیک کنونی- و پیشنهادت راه برون‌رفت از آن‌را دریافت نماییم. درک ما این است که به مثابۀ احزاب کمونیست، طبیعتاً ما انترناسیونالیست هستیم.

حزب کمونیست ارمنستان بیانیه‌ای را که گویا از حزب کمونیست آذربایجان آمده است یک بیانیه بسیار نومیدکننده دربارۀ وضعیتی می‌داند که دو ملت همسایه و آینده صلح در منطقه با آن رو‌به‌رو هستند. بررسی دقیق نشان می‌دهد بیانیه در واقع بازنویسی بیانیه رسمی است که به وسیله دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰ صادر شد.

از این‌رو بیانیه حزب کمونیست آذریابجان فاقد هر گونه توصیف مشخصه‌های سیاست‌های دولت کنونی در باکو- رویکرد و ویژگی‌های دیکتاتوری آن، تسلیم آن در برابر سرمایه‌داری نولیبرالی، و به ویژه تبعیت عریان آن از طرح‌های دولت ترکیۀ عضو ناتو – است، چه رسد به انتقاد از آن. بیانیه هیچ تحلیلی پیرامون موضوع جنگ بین آذریایجان و مردم محاصره شدۀ آرتساخ (ناگورنو-‌قره‌باغ) و این‌که نهایتاً به منافع چه کسی خدمت می‌کند، اراده نمی‌کند. بلکه به جای آن از خطوط توجیه مداخله شووینیستی نظامی که تاکنون در بیانیه‌های رسمی دولت آذربایجان ارايه شده است، پیروی می‌کند. دولتی با شهرت و پیشینه اسفناک پیرامون حقوق بشر که بسیاری از اعضای سازمان‌های اپوزیسیون فعال، دانشجویان، فعالین حقوق زنان، و فعالین صلح را به زندان انداخته است!

رفقا، ما به مثابۀ کمونیست و انترناسیونالیست مؤظفیم از نگاه کردن به جنگ با عینک ناسیونالیسم احساساتی اجتناب نماییم. فاکت این است که در بحبوحه فروپاشی شوروی- در همان زمان و بر همان پایه‌ای که آذربایجان و بسیاری از دیگر جمهوری‌های سابق شوروی استقلال و جدایی خود را از اتحاد اعلام کردند، مردم آرتساخ (ناگورنو -قره‌باغ) نیز حق انکارناپذیر خود را برای اعلام استقلال «اوبلاست خودمختار» خویش به کار بستند! این اراده‌ای بود که در سراسر قرن گذشته، از بدو تشکیل «جمهوری فدراتیو سوسیالیستی ماورای قفقاز»، بر این اساس که اکثریت جمعیت از نظر قومی ارمنی است و از زمان‌های بسیار قدیم ارمنی بوده است، پیوسته به وسیله اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آرتساخ (ناگورنو-قره‌باغ) و نمایندگان سیاسی آن‌ها بیان شد. به علاوه، آرتساخ (ناگورنو – قره‌باغ)، اصالتاً یا به مثابۀ یک هویت، هرگز تحت قلمرو قدرت مستقیم آذربایجان نبوده است.

حق یک خلق برای تعیین سرنوشت خویش به کنار، مخالفت‌های جمعیت از نظر قومی اکثریت ارمنی آرتساخ (نوگورنو – قره‌باغ) با هر نوع مفهوم انقیاد به حکومت جمهوری آذربابجان واضح و موجه هستند. در واقع، هم‌زمان با فروپاشی اتحاد شوروی و با آن سیاست دیرپای «دوستی خلل‌ناپدیر میان خلق‌ها» که تا آن زمان در قفقاز حکمروا بود، ارمنی‌ها مورد کشتار قومی و خشونت دهشتناک به دست اوباش لجام‌گسیخته آذربایجانی که نمایندگان ناسونالیست‌شان برایشان هورا می‌کشیدند، قرار گرفتند. و همه این‌ها به سختی ۳۰ سال پیش بود! از آن زمان تا کنون، دولت/رژیم آذربایجان فعالانه گروه‌های اقلیت غیرترک خود را سرکوب کرده است و دشمنی و نفرت خاصی را نسبت به ارمنی‌ها تشویق کرده است.

و اگر به عبارتی، «جنگ ادامه سیاست است» در این‌صورت ما به مثابۀ کمونیست باید سیاست‌هایی را بررسی کنیم که این جنگ را به بار آورده است- در این مورد جنگ ۳۰ ساله‌ای که به وسیله دولت آذربایجان علیه خلق آرتساخ (ناگورنو- قره‌باغ) اعلام و دنبال شد، [و] اکنون مورد حمایت متحدین آن در ترکیه، اسرائیل قرار دارد. ما تردید بسیار داریم که نیات دولت ترکیه حمایت از خلق آرتساخ «نوگورنو-قره‌باغ» یا از خلق‌های کشورهای همسایه آن برای سعادت بیش‌تر یا زندگی در صلح است، یا هرگز بوده است. ما عمیقاً دربارۀ نقشه‌های توسعه‌طلبانه دولت ترکیه نگرانیم و شاهد مانورهای دولت آذربایجان در ادغام به این طرح‌های بدسگال هستیم. متأسفانه، آذربایجان دیرزمانی است که از شهرت سزاوار اما رشک برنیانگیز دومین مرکز ایدئولوژی پان-ترکیسم برخوردار است.

نیات بدسگال دولت آنکارا در این درگیری نه فقط با حمایت مدام آن از تجاوز آذربایجان، و کمک بیش از لجستیک آن به باکو در این مورد، بلکه در اعزام به خوبی مستند شدۀ حداقل هزار جنگجوی اسلام‌گرایی که از ادلب در سوریه اجیر شده اند، روشن است. «وظیفه»» این جنگجویان در منطقه‌ای که اکثرشان با آن آشنایی ندارند- و اکثر آن‌ها حتا یک درک ابتدایی از زبان محلی ندارند، قابل تصور است. خطر يک آتش بزرگ‌تر ناشی از حضور این جهادیون را در این منطقه مرزی بی‌ثبات نمی‌توان دست‌کم گرفت.

رفقای گرامی،
حزب کمونیست ارمنستان یک حزب پرافتخار ضداستعمار و ضدامپریالیست است و برای صلح و خلع سلاح در قفقاز و در سراسر کل منطقه می‌رزمد.

ما با خشنونت علیه ملت‌ها مخالفیم و به مثابۀ کمونیست و انترناسیونالیست باور داریم که وظیفۀ هر کمونیست است که علیه جینگوئیسم، میلیتاریسم، و جنگ بایستد.

ما به مثابه کمونیست به حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش باور داریم. خلق آرتساخ (ناگورنو – قره‌باغ) مدت طولانی به طور دمکراتیک سرنوشت خود را تعیین کرده است- آن‌ها مستقل بودن، و محکوم نبودن به حکومت دیکتاتوری آذربایجان و از آن طریق به ترکیه را، حق انسانی خود می‌دانند.

ما باور داریم فقط یک راه‌ برای حل این وضعیت خطرناک در منطقۀ ما و بین آذربایجان و ارمنستان وجود دارد، و آن از طریق صلح و مذاکره بر اساس حقوق بین‌الملل و در چهارچوب منشور سازمان ملل است.

ما از همه احزاب کمونیست و کارگری می‌خواهیم به کارزار ما برای یک آتش‌بس فوری، و صلح و برادری پایدار- یک بار دیگر با روح «دوستی در میان خلق‌ها» بپیوندند!

با درودهای رفيقانه
حزب کمونیست ارمنستان

۱ نوامیر ۲۰۲۰

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Armenia-The-Communist-Party-of-Armenia-supports-peace-and-calls-for-an-unconditional-ceasefire/

***

منبع: شبکه همبستگی
۱ اکتبر ۲۰۲۰‌

 

حزب کمونیست ارمنستان خواهان آتش‌بس فوری در درگیری بین آذربایجان و ارمنستان است!

 

در روز یک‌شنبه ۲۷ سپتامبر، نیروهای مسلح آذربايجان حملۀ خود به هدف‌ها در درون منطقه ناگورنو – قره‌باغ را از سر گرفتند و درگیری خطرناکی را که می‌تواند سریعاً شدت یابد و صلح و ثبات را در منطقۀ از پبش بی‌ثبات در معرض خطر بیش‌تر قرار دهد دوباره شعله‌ور کردند. حزب کمونیست ارمنستان قویاً و قاطعانه حمله نیروهای نظامی آذربایجان و حامیان ترکیه‌ای آن‌ها، و هم‌چنین لفاظی‌های رذیلانه رهبران سیاسی آن‌ها را که آگاهانه علیه غیرنظامیان آرتساخ و ارمنستان بوده است، محکوم می‌کند.

متجاوزین نه تنها مواضع دفاعی ارمنستان، بلکه جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌ها را نیز هدف قرار داده اند. نتیجتاً، این تجاوز لجام‌گسیخته موجب تلفات نظامی و غیرنظامی بسیار شده است.

ما از گزارش‌های تأیید شده استخدام تعداد چشم‌گیری از مزدوران جهادی در چند ماه گذشته، برای اعزام به آذربایجان برای کمک به نیروهای نظامی منظم آذری در تجاوز برنامه‌ریزی شده آن‌ها به آرتساخ  شدیداً نگران هستیم. ما قویاً از سازمان ملل می‌خواهیم درباره این رویدادها تحقیق کند و از دولت ترکیه بخواهد از این اعمال دست بردارد. همه این نیروهای مزدور باید فوراً منحل شوند و به کشورهای زادگاه خود بازگردانده شوند.

ما هم‌چنین از تهدیدی که نخست‌وزیر ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان در حمایت همه‌جانیه از حمله به جمهوری ارمنستان، با هدف سرنگون کردن دولت مشروع و به طور دمکراتیک انتخاب شدۀ آن بيان کرد، نگران هستیم. ما این اظهارات را نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل می‌دانیم. حزب کمونیست ارمنستان قویاً و قاطعانه این اظهارات تحریک‌آمیز را محکوم می‌کند!

حزب کمونیست ارمنستان مردم را به نشان دادن آرامش، تدبیر و خویشتن‌داری برای تضمین ثبات و نظم در جوامع ما فرامی‌خواند. بنابراین، ضروری است که مردم ارمنستان از ناسیونالیسم واکنشی بیش از حد، یا هم‌صدایی با هیستری قومی- فرقه‌ای در پاسخ به این مشکلات احتراز نمایند.

نظر ما این است که در شرایط کنونی، همه نیروها و افراد مترقی و میهن‌دوست ارمنستان در مقاومت در برابر تجاوز در همه مظاهر آن حداکثر انضباط را نشان دهند، در عین حال از حکومت ارمنستان و نیروهای مسلح آن کاملاً حمایت نمایند.

حزب کمونیست ارمنستان از همه مردم صلح‌دوست در سراسر جهان، و هم‌چنین نیروهای چپ و مترقی جهان می‌خواهد متحداً برای صلح بایستند و تجاوز نظامی علیه جمعیت غیرنظامی و بی‌دفاع آرتساخ و شهرک‌ها و شهرهای مرزی ارمنستان را محکوم نمایند. ما از تلاش‌های دولت فدراسیون روسیه برای متوقف ساختن خونریزی و برقراری آتش‌بس فوری قدردانی می‌کنیم، و از ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه می‌خواهیم از نفوذ و اقتدار بین‌المللی خود برای تسهیل حرکت به سوی یک ابتکار بین‌المللی برای همه و پایان دادن فوری این درگیری طولانی مدت، استفاده کند. ما هم‌چنین از دولت فدراسیون روسیه می‌خواهیم به تاریخ شکوهمند خود به مثابۀ یک متحد با اصول و همسایه ارمنستان وفادار بماند و در این ساعات تاریک در کنار آن بايستد.

حزب کمونیست ارمنستان هر نوع مداخله خارجی در امور داخلی ارمنستان و تلاش‌ها برای تجاوز به مرزها و تخریب ثبات کشور را قویاً محکوم می‌کند. حزب ما خواهان یک آتش‌بس فوری و بی قیدوشرط در جهت مذاکرات برای یک توافق صلح دايم تحت سرپرستی سازمان ملل و مبتنی بر منشور سازمان ملل است.

حزب کمونیست ارمنستان

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Armenia-We-want-peace-We-reject-aggression/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yyjyzvmv