تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۵ آوریل ۲۰۲۳

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۳

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، صدای مبارز، داری سمت‌گیری طبقاتی، به نمایدگی ۱۰۵ میلیون کارگری که در ۱۳۳ کشور از ۵ قاره زندگی، کار و مبارزه می‌کنند، ۱۳۷-مین سالگرد مبارزۀ کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ را، که نقطه عطف ماندگار طبقه کارگر و مشعل روشنی برای مبارزات امروز و فردا برای کار ثابت با حقوق، امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی رایگان و همگانی، و يک زندگی شرافتمندانه بود، گرامی می‌دارد.

امروزه بحران سرمایه‌داری در طول و عرض جهان ژرف‌تر می‌شود، به نقض آشکار حقوق دمکراتیک و سنديکايی، وخامت شرایط کار و زندگی، و گسترش چشم‌گیر نابرابری‌های اجتماعی، فقر و استثمار می‌انجامد. سرمایه بزرگ و نمایندگان سیاسی آن از همه راه‌ها از دستاویز بحران سرمایه‌داری استفاده کردند تا حتا به اساسی‌ترین حقوق دمکراتیک و صنفی مانند حق اعتصاب، تظاهرات و سازماندهی حمله کنند. آن‌ها به هر کاری دست می‌زنند تا پیامدهای بحران را بر دوش طبقه کارگر، بازنشستگان، کشاورزان و به بخش فقیرتر صاحبان مشاغل آزاد، منتقل نمایند.

افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها؛ به ویژه قیمت کالاهای اساسی، هم‌چنین «فقر انرژی» راه دیگری برای کاهش حقوق و حمایت و افزایش سود است که به فقر بیش‌تر و بدتر شدن استانداردهای زندگی کارگران منجر می‌شود. آن‌ها بار دیگر از مردم و کارگران می‌خواهند تا هزینه بحران آن‌ها را بپردازند. اما کارگران حاضر به پرداخت این سياهه نیستند. این پیام با صدای بلند و رسا از محل‌های کار هرچه بيش‌تر، در کشورهای هر چه بیش‌تر، شنیده می‌شود.

سازمان‌های وابسته به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، منطبق با روحیه مبارزاتی ۱۸-مین کنگره اخیر که یک سال پیش در رم داشتیم، در صف مقدم این مبارزات قرار دارند و خواهان تأمین نیازهای معاصر کارگران در همه سطوح- دستمزد، اشتغال، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش، فرهنگ- هستند. ما مقاومت خود را در برابر خصوصی‌سازی و سیاست‌های ضد کارگری تقويت می‌کنیم، ما در کنار کارگران مبارز زن، که از استثمار مضاعف رنج می‌برند و برای حقوق برابر در کار، جامعه و زندگی پيکار می‌کنند، ایستاده‌ایم. در این راستا، ما به مبارزه خود به نفع جوانانی که همیشه نخستین قربانیان بحران سرمایه‌داری هستند و مهاجرانی که به عنوان نیروی کار ارزان استثمار می‌شوند، ادامه می‌دهیم. ما دوش به دوش بخش‌های آسیب‌پذیر طبقه کارگر می‌ایستیم، خواهان درآمد آبرومندانه برای کارگران کم‌کار، شغل مناسب برای بیکاران و مستمری مناسب برای کارگران بازنشسته هستیم. ما فعاليت‌های مبارزه‌جویانه خود را تقویت می‌کنیم تا همه حقوق و آزادی‌های کارگری، و کنوانسیون‌ها به جای سخنان توخالی بودن در عمل اجراء شوند. این مبارزات علی‌رغم تشدید سرکوب و استبداد دولتی، متأسفانه با تحمل یا حتا همکاری رهبران سندیکایی همراه با سنديکاهای زرد هم‌سو با فرامین سرمايه، بی‌امان و تزلزل‌ناپذیر صورت می‌پذیرند.

علاوه بر پی‌آمدهای همه‌گیری و بحران اقتصادی، بورژوازی از طبقه کارگر می‌خواهد تا بهای جنگ امپریالیستی ایالات متحده، ناتو، اتحادیه اروپا با روسیه در اوکرایین را نیز بپردازد. ما بر همبستگی انترناسیونالیستی قاطع خود با مردم رنج‌دیده مجدداً تأکید می‌کنیم. ما خواستار پایان جنگ در اوکرایین، از بین بردن همه جنگ‌های امپریالیستی، عقب‌نشينی و انحلال ناتو و همه ائتلاف‌های نظامی، و محو سلاح‌های هسته‌ای هستیم. ما مبارزه خود را برای تضمین حق خلق‌ها برای زندگی در صلح و تعیین آزادانه و مستقل حال و آینده خویش تشدید می‌کنیم. ما برای پایان دادن به جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها بمثابه ابزاری برای ارتقای منافع امپریالیستی خارجی در کشورهای مستقل مبارزه می‌کنیم. ما خواهان پايان فوری تحریم‌های جنایتکارانه علیه کوبای سوسیالیستی و جنایت مستمر علیه مردم فلسطین هستيم. قوی‌ترین سلاح‌های ما انترناسيوناليسم و همبستگی است. هیچ کارگری نباید خود را تنها احساس کند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۲۰۲۳ درودهای صميمانه، انترناسيوناليستی، مبارزه‌جويانه و طبقاتی خود را به همه کارگران مبارز و همه سنديکاهای کارگری مبارزی که به طور خستگی‌ناپذیر و مصمم مبارزه روزانه برای کرامت و تأمین نیازهای معاصر طبقه کارگر و اقشار مردمی را به پيش می‌برند، اعلام می‌کند. ما فعاليت‌های مشترک خود را در هر بخش، در هر کشور، در هر قاره‌، برای رهایی طبقه کارگر، برای تأمین منافع و نیازهای طبقاتی خود؛ علیه علت ریشه‌ای فقر، بینوایی، جنگ و آوارگی؛ برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و انسان‌محور با شرایط زندگی و کار آبرومندانه برای هر انسان، جامعه‌ای عاری از بربریت سرمایه‌داری و استثمار انسان به دست انسان، تشدید می‌کنیم.

ما همه سازمان‌های عضو و دوستان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری را فرا می‌خوانیم که روز جهانی کارگر را زیر شعارها و پرچم‌های فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری گرامی بدارند:

– همبستگی انترناسونالیستی: سلاح طبقه کارگر

– ما از پرداخت هزینه بحران آن‌ها امتناع می‌نماییم

– محاصره‌ها و جنگ‌های اقتصادی امپریالیستی را متوقف کنید

https://www.wftucentral.org/wftu-declaration-on-mayday-2023/