تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۴ آوریل ۲۰۲۴

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۴

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، صدای رزمنده و طبقه-محور، نماینده بیش از ۱۰۵ میلیون کارگر که در ۱۳۴ کشور ۵ قاره زندگی، کار، و مبارزه می‌کنند، ۱۳۸-مین سالگرد مبارزه کارگران در شیکاگو در سال ۱۸۸۶ را گرامی می‌دارد. مبارزه‌ای که یک نقطه‌عطف ماندگار طبقه کارگر و مشعل روشنی برای مبارزات امروز و فردا، مشعلی از مبارزه بی‌وقفه طبقاتی برای کار ثابت با حقوق، امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی رایگان و همگانی، زندگی شرافتمندانه است.

سالگرد اول ماه مه امسال به عنوان یک سالگرد خونین در تاریخ ثبت خواهد شد. زیرا در حالی‌که میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان ، علیه سیاست‌های ضد مردمی سرمایه، دولت‌های آن و اتحادیه اروپا سازماندهی و مبارزه می‌کنند، همکاران ما در فلسطین هر روز ده‌ها جسد کشته شده در نسل‌کشی را که توسط اسرائیل انجام می‌شود دفن خواهند کرد. کارگران در هر گوشه از جهان در برابر جنایتی که انجام می‌شود سکوت نخواهند کرد. آن‌ها هر فعالیت اول ماه مه را به تظاهراتی برای همبستگی با خلق مبارز فلسطین و محکومیت دولت قاتل اسرائیل و متحدین امپریالیست آن، که از این یا آن راه از کشتار حمایت می‌کنند، تبدیل خواهند کرد.

همین‌طور، کارگران در برابر هر جنایت انجام شده دیگری به نفع امپریالیست‌ها و انحصارها و علیه خلق‌ها ساکت نمی‌مانند. در زمانی که از کره زمین در نقاط مختلف به دلیل مداخلات نظامی خون می‌چکد، جنبش بین‌المللی سندیکایی طبقه-محور، متشکل و قاطعانه برای صلح می‌جنگد. ما به طرح‌های امپریالیستی و درگیری‌های نظامی نه می گوییم. مبارزه برای صلح مضمون مشخصی دارد. این در درجه اول به معنای مبارزه برای برچیدن ناتو و همه ائتلاف‌های نظامی است، مبارزه برای دفاع از حق هر خلق برای انتخاب مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود بدون مداخله، تحریم، محاصره و جنگ اقتصادی، علیه سیاست استانداردهای دوگانه‌ای است که در آن حقوق بین‌الملل در عمل به قانون قدرتمندان تبدیل می‌شود.

پیام‌ها و مطالبات پیشگامان شیکاگو ۱۸۸۶، امروز نیز مطرح است. بحران سرمایه‌داری عمومی است و عمیق‌تر می‌شود. نابرابری‌های اجتماعی به طور دراماتیک گسترش می‌یابند. آزادی‌های دموکراتیک و حقوق اتحادیه کارگری، در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته است.

هزینه‌های بالای زندگی و تورم به طرز وحشیانه‌ای استانداردهای زندگی کارگران و بازنشستگان را تضعیف می‌کند. حق سازماندهی و مذاکره جمعی و حق مقدس اعتصاب مورد حمله قرار گرفته است.

قراردادهای فردی، خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، دورکاری و «اجاره خدمات» تنها برخی از اشکال این حمله خشن نئولیبرالی است.

در حالی‌که افزایش مستبدانه و خودسرانه سن بازنشستگی بطور روشمند ادامه دارد، دستاوردهای اجتماعی بزرگ مانند تأمین اجتماعی و مراقب‌ های بهداشتی عمومی خصوصی می‌شوند.

روشن است که بار دیگر سعی می‌شود بار بحران سرمایه‌داری بر دوش زحمتکشان و به طور کلی اقشار مردمی ضعیف گذاشته شود.

کارگران در سراسر جهان حملات ضدمردمی و ضدکارگری سرمایه‌داری را منفعلانه نخواهند پذیرفت. آن‌ها از پرداخت صورت‌حساب بحران سرمایه‌داری خودداری می‌کنند. آن‌ها با مبارزات و بسیج مبارزاتی در گوشه و کنار جهان، خواهان برآوردن نیازهای معاصر خود هستند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و وابستگان آن استوار در صف مقدم این مبارزات هستند و خواهند بود!

در جشن‌ها و تظاهرات اول ماه مه امسال، پرچم فلسطین با افتخار در کنار پرچم فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و پرچم‌های وابستگان به آن به اهتزاز در خواهد آمد. با روحیه همبستگی و انترناسیونالیسم، ما قاطعانه در کنار مردم کوبا قهرمان، و خلق‌هایی هستیم که علیه تحریم‌ها، مداخلات، تجاوزات امپریالیستی، محاصره‌ها و جنگ‌های اقتصادی جنایتکارانه مبارزه می‌کنند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۴، اتحادیه‌های کارگری طبقاتی و رزمنده در سراسر جهان را به سازماندهی کارزارها و فعالیت‌های امسال زیر شعار «علیه منافع آن‌ها، ما برای زندگی خود به پا می‌خیزیم» فرامی‌خواند.

عظیم‌تر رزمنده‌تر

برای نیازهای معاصر کارگران، علیه استثمار!

برای آزادی های دموکراتیک و سندیکایی!

در همبستگی با فلسطین، علیه جنگ‌ها و مداخلات امپریالیستی!

برای جنبش سندیکایی طبقه-محور، برای کارگرانی که مقاومت می‌کنند، با ظلم، تبعیض و استثمار سازش نمی‌کنند، فقط یک راه یه عزت وجود دارد: راه مبارزات!

مبارزات صورت گرفته نشانگر امید است، قدرت عظیم طبقه کارگر متشکل را نشان می‌دهد، راه چشم‌انداز علیه استثمار سرمایه‌داری را روشن می‌سازد.

 

https://www.wftucentral.org/wftu-declaration-on-mayday-2024/