تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۹ مارس ۲۰۲۲

 

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت ۳۰ مارس روز زمین فلسطینی‌ها

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، صدای رزمنده ۱۰۵ میلیون کارگر در ۱۳۳ کشور جهان، روز زمین فلسطینی‌ها و مقاومت مردم فلسطین را که در ۳۰مارس ۱۹۷۶ علیه مصادره اراضی خود به وسلیه اسراییل مبارزه کردند، گرامی می‌دارد.

در یک سالگرد دیگر از روز زمین، در حالی‌که خانواده‌های فلسطینی آواره می‌شوند، اشغالگری اسرائیل با شهرک‌سازی‌های غیرقانونی هم‌چنان به سرقت زمین‌های فلسطینی ادامه می دهد. علاوه بر این، حملات و تجاوزات جنایتکارانه اسرائیل علیه فلسطینی‌ها هم‌چنان ادامه دارد و هزاران زندانی سیاسی فلسطینی از جمله کودکان، زنان و بیماران هم‌چنان در زندان‌های اسرائیل بسر می‌برند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همواره تجاوزات امپریالیستی و سیاست‌های جنایتکارانه اسرائیل و متحدانش علیه مردم فلسطین را محکوم خواهد کرد. ما از طریق کارزارهای بین المللی همبستگی و امداد، از طریق کنفرانس‌ها و اقدامات و فعالیت‌های مبارزاتی، برهمبستگی انترناسونالیستی خود با مردم فلسطین برای ایجاد کشور مستقل فلسطینی خویش در مرز ۱۹۶۷ با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن و برای بازگشت آوارگان فلسطینی میهن خود محدداً تأکید می‌کنیم. ما خواستار متوقف ساختن شهرک‌سازی اسرائیل و آزادی همه زندانیان سیاسی فلسطینی هستیم.

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/f4tyb34d