تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با مردم افغانستان

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تسلیت و همبستگی انترناسیونالیستی صمیمانه خود را با مردم افغانستان، که پس از زمین لرزه ۵٫۹ ریشتری صبح چهارشنبه در شرق افغانستان در حدود ۴۴ کیلومتری شهر خوست در جنوب شرق افغانستان، برای صدها کشته سوگوارند، ابراز می‌دارد.

بر اساس اطلاعات، دست کم ۹۲۰ نفر جان خود را از دست دادند، ۶۰۰ نفر مجروح شدند و خسارات قابل توجهی وارد شد. ما با آسیب‌دیدگان و بستگان قربانیان همدردیم.

بار دیگر ثابت می‌شود که همیشه مردم عادی همیشه به دلیل زیرساخت‌های بسیار ضعیف و نبود اقدامات حفاظتی کارآمد در برابر پدیده‌های طبیعی قربانی می‌شوند. جنبش سندیکایی جهانی طبقه – محور مبارزات خود را برای اقدامات ایمنی کافی در همه جوانب زندگی مردم در سراسر جهان تشدید می‌کند.

دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

http://www.wftucentral.org/wftu-solidarity-statement-with-afghanistan-people/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4c4rtzuc