تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۷ مارس ۲۰۲۲

 

تظاهرات مشترک کمونیست‌های صربستان و یونان در بلگراد علیه ناتو

 

در روز شنبه ۲۶ مارس یک تظاهرات بزرگ ضدامپریالیستی به وسیله حزب کمونیست جدید یوگسلاوی، اتحادیه جوانان کمونیست یوگسلاوی، حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان در بلگراد سازماندهی شد.

تظاهرات به مناسبت بیست‌ و سومین سالگرد مداخله جنایتکارانه ناتو علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی، در مقابل ساختمان معروف وزارت دفاع (ستاد کل) که در سال ۱۹۹۹ توسط بمب‌های ناتو به شدت آسیب دیده بود، برگزار شد. دوستانی از «انجمن دوستی صربستان و کوبا» و «اتحادیه کمونیست‌های صربستان» نیز در این گردهمایی حضور داشتند.

گروهی از اعضای حزب کمونیست یونان از «سازمان معلمان و هنرمندان» برای تآکید دوباره بر همبستگی خود و حمایت کمونیست‌های یونان خود نسبت به مردم یوگسلاوی از آتن به بلگرداد سفر کرد. این گروه در سال ۱۹۹۹ در خط مقدم مبارزه ضدامپریالیستی علیه جنایت امپریالیستی ناتو در بالکان قرار داشت.

الکساندر بانیاناک، دبیر کل حزب کمونیست جدید یوگسلاوی در یک سخنرانی گفت که جنایت ناتو «هرگز فراموش نخواهد شد» و قدردانی کمونیست‌های صرب را از رفقای یونانی خود ابراز کرد. بانیاناک تاکید کرد که امپریالیسم به افشاندن مرگ و ویرانی در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد و ضرورت اجرای همبستگی انترناسیونالیستی و ضدامپریالیستی در دوران ما را بیان کرد. نماینده کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در سخنرانی خود شرح مفصلی از جنایات ناتو در یوگسلاوی ارائه کرد و ماهیت جنایتکارانه امپریالیسم را افشا نمود.

این گردهمایی با سرودهای پارتیزانی انقلابی به دو زبان صربی و یونانی، از جمله خواندن مشترک سرود «انترناسیونال» پایان یافت (ویدئوی بالا).

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/sz8zapk4