تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

حزب کمونیست مکزیک: سرمایه‌داری دموکراتیک برای مردم کلمبیا و آمریکای لاتین راه‌حل نیست

 

حزب کمونیست مکزیک در بیانیه‌ای پیرامون پیروزی انتخاباتی گوستاوو پترو سوسیال دموکرات در کلمبیا تأکید می‌کند که «سرمایه‌داری دموکراتیک» برای مشکلات مردم کلمبیا و مردم آمریکای لاتین راه‌حلی
ندارد.

حزب کمونیست مکزیک در این بیانیه می‌گوید که مرتجع‌ترین و جنایتکارترین نیروهای بورژوازی کلمبیا، با وجود شکست انتخاباتی‌شان، هم‌چنان صاحب سرمایه و زمین هستند.

در بیانیه حزب کمونیست مکزیک آمده است: «گوستاوو پترو، رئیس جمهور منتخب در همان شب انتخابش، منطبق با آن‌چه که طی سال‌ها بیان کرده بود، تأکیدنمود که وظیفه او ادامه رشد سرمایه‌داری است. پیشنهادهای دولتی او، مانند انتقال انرژی، اصلاحات ارضی بدون سلب مالکیت و برخی اقدامات رفاهی با هدف تعدیل برخی از پیامدهای سرمایه‌داری، اما دست نخورده ماندن استثمار طبقه کارگر، مصادره خصوصی ثروت تولید شده اجتماعی توسط انحصارها، و قدرت زمینداران، قاچاقچیان و انحصارات کانی در مناطق روستایی است.»

حزب کمونیست مکزیک مورد پترو را با موارد بوریک و اوبرادور در شیلی و مکزیک مقایسه می‌کند. بیانیه حزب کمونیست مکزیک تأکید می‌کند: «هم پترو، هم بوریک و هم اوبرادور، پیروزی انتخاباتی خود را مدیون بسیج‌های بزرگ نارضایتی در برابر شوک سیاست‌های سرمایه هستند که مردم را فقیر کرده است. آن‌ها بر امواج بزرگ اعتراضات سوار شدند، و از قضاء، نقش آن‌ها منفعل نمودن امواج اعتراضی است، اساساً به این دلیل که آن‌ها منافع طبقه حاکم را نمایندگی می‌کنند و تعهد به ثبات اجتماعی را به عهده می‌گیرند تا در دوره بحران، رشد سرمایه‌داری و حداکثر سود برای انحصارات را تضمین نمایند.»

در این بیانیه آمده است که این دولت‌های «چپ» و «مترقی» «با بخش‌هایی از بورژوازی که قول شکست دادنشان را داده بودند مذاکره می‌کنند و به توافق می‌رسند» و «خود را با این یا آن قطب امپریالیستی، به‌ویژه ایالات متحده، همانطور که همایش سران قاره آمریکا نشان داد، همسو می‌نمایند». حزب کمونیست مکزیک می‌افزاید که این دولت‌ها «نیروهای مردمی را تحت فشار و باج‌گیری قرار می‌دهند تا تسلیم شوند و اگر این امر محقق نشود، آن‌ها مانند دولت‌های بوریک و اوبرادور، برای حفظ «صلح اجتماعی» در استفاده از سازوکارهای سرکوبگر تردید بخود راه نمی‌دهند.

این بیانیه ضمن اشاره به مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده توسط سرمایه‌داری در آمریکای لاتین، از جمله استثمار مداوم طبقه کارگر و فقر شدید، تأکید می‌کند که در ۷۰ سال گذشته دولت‌های ملی‌گرای «انقلابی»، سوسیال دموکرات‌های قدیم و جدید، حتا آن‌هایی که خود «سوسیالیست‌های قرن بیست و یکم» می‌نامند نتوانسته اند به هیچ یک از این مشکلات پایان دهند.

حزب کمونیست مکزیک هیچ توهمی در مورد نقش این دولت‌های سوسیال دمکراتیک ندارد و خاطرنشان می‌کند که تنها راه‌حل برای طبقه کارگر و اقشار مردمی ، به جای تسلیم دوباره در برابر بخش‌هایی از بورژوازی، مبارزه و بسیج خود علیه بربریت سرمایه‌داری است .

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8cnpn8