تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: حزب کمونیست پرتغال
۱۷ اوت ۲۰۲۱

 

با توجه به نگرانی‌های دروغین و بد اندیشانه درباره احترام به حقوق، باید به یاد آوریم که ایالات متحده و متحدین آن عقب‌مانده‌ترین و تاریک‌اندیش‌ترین نیروها، و عملیات خشونت‌بار آن‌ها را علیه جمهوری دمکراتیک افغانستان، که با انقلاب خلق ۲۸ آوریل ۱۹۷۸ تشکیل شد، و علیه نیروهای مترقی افغانستان ارتقاء داده و موردحمایت قرار دادند.

 

بیانیه دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست پرتغال
پیرامون تحولات اخیر در افغانستان

 

تحولات اخیر در افغانستان، از جمله ورود طالبان به کابل، صرف‌نظر از تکامل آتی آن‌ها، یک شکست آشکار و تحقیر آمیز برای ایالات متحده، ناتو و همه آن‌هایی است – از جمله برای دولت‌های متوالی پرتغال – که در استراتژی جنگ و اشغال‌ آن‌ها شرکت و تبانی کردند – جنگ و اشغالی که حزب کمونیست پرتغال به موقع رد و محکوم کرد.

شایان ذکر است که بیش از ۴۰ سال مداخله و تجاوز ایالات متحده و متحدین آن در افغانستان، که ۲۰ سال آن حمله و اشغال بود، مسئول صدها هزار کشته، ویرانی، میلیون‌ها آواره و پناه‌جو است، به دلیل استقرار یک رژیم فاقد مشروعیت و تضعیف شده با فساد، افغانستان به بزرگ‌ترین مرکز تولید تریاک در جهان مبدل شد – این‌ جنبه‌ها از نتایج سریع روزهای اخیر جدا نشدنی است.

با توجه به نگرانی‌های دروغین و بد اندیشانه درباره احترام به حقوق، باید به یاد آوریم که ایالات متحده و متحدین آن عقب‌مانده‌ترین و تاریک‌اندیش‌ترین نیروها، و عملیات خشونت‌بار آن‌ها را علیه جمهوری دمکراتیک افغانستان، که با انقلاب خلق ۲۸ آوریل ۱۹۷۸ تشکیل شد، و علیه نیروهای مترقی افغانستان ارتقاء داده و موردحمایت قرار دادند.

ما باید نقش ایالات متحده و متحدین آن را در ایجاد، ارتقاء و حمایت از گروه‌هایی که برای اقدامات تروریستی خود در افغانستان شهرت دارند، و استناد بد اندیشانه آن‌ها به به‌اصطلاح «جنگ با تروریسم» را برای توجیه پیشبرد استراتژی سلطه‌شان به یاد آوریم.

با توجه به ریسک‌ها و خطراتی که افغانستان، حقوق مردم آن، و هم‌چنین منطقه آسیای مرکزی با آن رو‌به‌رو است، حزب کمونیست پرتغال توجه را به این فاکت جلب می‌کند که خلق افغانستان – مانند همه خلق‌ها – باید مشکلات خود را بدون مداخله خارجی حل کنند و راه توسعه خویش را برگزیند، به متوقف کردن استفاده از افغانستان برای ارتقای بی‌ثباتی در منطقه کمک کند.

تحولات اخیر در افغانستان مطالبه برای پایان دادن به مداخله و تجاوز ایالات متحده، با حمایت و همدستی متحدین آن یعنی ناتو، علیه سوریه، عراق یا یمن، و هم‌چنین علیه سیاست درگیری در روابط بین‌الملل، از جمله پایان دادن به سیاست غیرقانونی و جنایتکارانه تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی علیه کشورها و خلق‌ها را تقویت می‌کند.

تحولات اخیر در افغانستان هم‌چنین این مطالبه را که سیاست خارجی پرتغال به دنباله‌روی از سیاست جنگ‌طبانه ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا خاتمه دهد، و با احترام به قانون اساسی جمهوری پرتغال، منشور سازمان مللل و حق بین‌الملل هدایت شود، تقویت می‌کند.

https://www.pcp.pt/en/recent-developments-afghanistan

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/phy45d47