تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۵ ژانویه ۲۰۲۲

 

حزب کمونیست یونان در همبستگی با اعتراضات کارگران در قزاقستان

 

۳۰ سال پس از انحلال اتحاد شوروی و احیای سرمایه‌داری، قزاقستان در بحبوحه قیام گسترده هزاران نفر در سراسر کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس در آلماتی نارنجک‌های بیهوش‌کننده و گاز اشک‌آور به سمت چند هزار معترض پرتاب کرد، اما نتوانست آن‌ها را از یورش به دفتر شهردار بازدارد.

بخش روابط بین‌الملل حزب کمونیست یونان در بیانیه ای که در پورتال ۹۰۲ [و solidnet.org ] منتشر شده است، همبستگی خود را با بسیج کارگران قزاقستان اعلام کر و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و قانونی‌شدن «جنبش سوسیالیستی قزاقستان» و «حزب کمونیست قزاقستان» شد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«حزب کمونیست یونان از بسیج‌های بزرگ اعتصاب کارگری و اعتراضات مردمی در قزاقستان علیه افزایش قیمت‌ها، بیکاری، فقر، بینوایی و سایر مشکلات اجتماعی جدی که نظام سرمایه‌داری ۳۰ سال پس از سرنگونی ضدانقلابی و انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی بوجود آورده است، استقبال می‌کند.

ما همبستگی خود را با هزاران کارگری که، با سرپیچی از وضعیت پلیسی و سرکوب، به خیابان‌ها آمدند و خواستار بهبود سطح زندگی خود شدند، و مخالفت خود را با غارت ثروت انرژی کشور توسط انحصارها ابراز نمودند، اعلام می‌کنیم.

ما آزادی معترضین بازداشت‌شده، و هم‌چنین همه زندانیان سیاسی را خواستاریم.

ما الغای همه قوانین ضدسندیکایی، ضدکارگری که در سال‌های اخیر صدها سندیکای کارگری را در تلاش برای کنترل جنبش سندیکایی به وسیله دولت غیرقانونی کرده است را خواستاریم.

ما قانونی‌شدن «جنبش سوسیالیستی قزاقستان» و «حزب کمونیست قزاقستان» را که فعالیت‌های آن‌ها به وسیله مقامات کشور ممنوع شده است خواستاریم.

بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yf5a93py