تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۷ اوت ۲۰۲۱

هزاران نفر در پاسخ به فراخوان «اتحادیه جوانان کمونیست» در ۵ اوت در هاوانا پایتخت کوبا، در حمایت از انقلاب، حزب کمونیست و دولت کوبا، به خیابان‌ها آمدند.

تظاهرکنندگان هم‌چنین پیروزی سال ۱۹۹۴ مردم و دولت را در شکست دادن تلاش‌های خرابکارانه علیه نظام اجتماعی کشور، گرامی داشتند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ckzw89p6