عدالت: «دست خدا کمونیسم را نابود می‌کند»، از روزنامه «عکاظ» چاپ عربستان سعودی -یکی از شرکای استراتژیک چین در خاورمیانه.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

در کشمکش بین ایالات متحده و چین برای رهبری نظام امپریالیستی- نولیبرالی تجارت آزاد، شاهدیم که هر یک از طرفین با پوشش ایدئولوژیک مناسب، منافع انحصارات خود را «می‌آراید». در ۱۱-۱۰ دسامبر گذشته، ایالات متحده به‌اصطلاح «نشست برای دموکراسی» را برگزار کرد و نمایندگان۱۱۰ کشور سرمایه‌داری را به طور گزینشی برای شرکت در آن دعوت کرد.

از سوی دیگر، چین با بیانیه‌ای که بوسیله حزب کمونیست چین تهیه شد و بوسیله ۳۵۱ حزب سیاسی، سازمان اجتماعی و اتاق فکر- عمدتاً در دیگر کشورهای سرمایه‌داری – امضا شد، آماده کرد. حزب کمونیست چین فهرست کامل این احزاب/سازمان ها را منتشر نکرده است.

با این حال، بر اساس برخی گزارش‌ها، بیانیه بوسیله نیروهای سیاسی بورژوا و شدیداً ضدکمونیست (مانند «اخوان المسلمین یمن») و هم‌چنین بوسیله برخی از احزاب کمونیست (مانند حزب کمونیست آرژانتین، حزب کمونیست برزیل (‌PCdoB)، حزب کمونیست اسپانیا (PCE)، حزب کمونیست اسرائیل، حزب کمونیست لبنان، حزب کارگران مجارستان، حزب کمونیست اوکرائین، حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست فدراسیون روسیه) امضاء شده است.

براساس تعریف حزب کمونیست چین از دمکراسی، هم در ایران، هم در عربستان سعودی، مصر، شیخ‌نشین‌های خلیح فارس، و هم در میانمار و کلمبیا و حتا در کشورهای دعوت شده به کنفرانس دمکراسی بایدن دمکراسی وجود دارد!

در زیر برگردان فارسی متن کامل بیانیه بوسیله حزب کمونیست چین درباره دمکراسی منتشر می‌شود. بخش‌های برجسته شده در متن زیر بطور مشخص در ارزبابی کمیته مرکزی حزب کمونیست سوئد، نقد شده است. (نگاه کنید به برگردان فارسی «در رد نظرات پوچ حزب کمونیست چین دربارۀ دمکراسی!»)

 

***

منبع: دوستان چین سوسیالیستی
۱۳ دسامبر ۲۰۲۱

 

بیانیه مشترک پیرامون دموکراسی و توسعه مشترک

 

ما بسیار خرسندیم که این بیانیه را که بوسیله بخش بین‌الملل حزب کمونیست چین هماهنگ شده است، و یک رویکرد کثرت‌گرا به موضوع دموکراسی را ترویج می‌دهد و از کشورهای جهان می‌خواهد به جای تلاش برای دنبال کردن هژمونی و یکجانبه‌گرایی، تفاهم و همکاری متقابل را توسعه دهند، بازانتشار دهیم.

این بیانیه بوسیله ۳۵۱ حزب سیاسی، سازمان اجتماعی و اتاق فکر از ۱۴۰ کشور و منطقه تایید شده است. «دوستان چین سوسیالیستی» مفتخرند که در میان امضاکنندگان قرار دارند.

 

بیانیه مشترک احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و اتاق‌های فکر جهان پیرامون تلاش های‌مستقل برای کاوش در مسیر دموکراسی و همکاری با یکدیگر برای ارتقای توسعه مشترک

 

دموکراسی نشان دهنده یک دستاورد مهم بشریت در پیشرفت تمدن سیاسی، و توسعه یک جستجوی ابدی در طول تاریخ بشر است. مردم کشورها و مناطق مختلف، از طریق کاوش‌های بی وقفه خود، اشکال متفاوتی از دموکراسی و مسیرهای توسعه را یافته‌اند و چشم‌آنداز باشکوهی از شکوفایی تمدن‌های بشری را به نمایش گذاشته‌اند. احزاب سیاسی از آنجا که در موقعیت ساختمان، حفظ و گسترش دموکراسی قرار دارند، مأموریت مهم تحقق دموکراسی و ارتقای توسعه را بر عهده دارند. با توجه به موارد فوق، ما ۳۵۱ حزب سیاسی، سازمان اجتماعی و اتاق فکر از ۱۴۰ کشور و منطقه، یک بیانیه مشترک خطاب به سراسر جهان صادر می‌کنیم:.

یک، ما بر این نظریم که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، جهانی متنوع و رنگارنگ است. تنوع چیزی است که ویژگی شگفت‌انگیز تمدن‌های بشری را مشخص می‌کند و در واقع منبع سرزندگی و پویایی برای توسعه جهان است. راه‌ها و ابزارهای تحقق دموکراسی متنوع است. از آنجا که کشورها و مناطق مختلف ممکن است لزوماً تاریخ، فرهنگ، نظام اجتماعی و مرحله توسعه یکسان نداشته باشند، هیچ نظام دموکراسی یا الگوی توسعه‌ای که برای همه کشورها قابل اجرا باشد وجود ندارد. رویه قضاوت درباره تنوع غنی نظام های سیاسی در سراسر جهان با یک معیار واحد، یا مشاهده تمدن‌های سیاسی رنگارنگ بشریت از منظری تک رنگ، به خودی خود غیر دموکراتیک است. برای توسعه هم مفید نیست.

دو، ما بر این باوریم که بهترین راه برای ارزیابی دموکراتیک و کارآمد بودن نظام سیاسی یک کشور این است که ببینیم آیا جانشینی نهاد رهبری آن منظم و منطبق با قانون است، آیا همه مردم می‌توانند امور دولتی و اجتماعی، امور اقتصادی و فرهنگی را مطابق با مقررات قانونی مدیریت نمایند، آیا مردم می‌توانند بدون مانع خواست‌های خود را بیان کنند، آیا همه بخش‌ها می‌توانند بطور مؤثر در امور سیاسی کشور مشارکت داشته باشند، آیا می‌توان تصمیمات ملی را به شیوه‌ای منطقی و دموکراتیک اتخاذ کرد، آیا کارشناسان در همه عرصه‌ها می‌توانند از طريق رقابت منصفانه بخشی از تیم رهبری و نظام‌های ادارای باشند، آیا حزب حاکم می‌تواند به مثابه رهبر در امور کشور مطابق با قانون اساسی و قوانین عمل کند، و آیا اعمال قدرت می‌تواند تحت محدودیت ونظارت موثر قرار گیرد.

سه، ما بر این نظریم که قضاوت در مورد دموکراتیک بودن یک کشور به این بستگی دارد که آیا مردم می‌توانند ارباب واقعی کشور شوند. گرچه مشاهده این‌که آیا مردم می‌توانند از حق رای برخوردار شوند ضروری است، اما حتا مهم‌تر مشاهده این است که آیا حق مشارکت گسترده آن‌ها تضمین شده است . گرچه مشاهده این‌که در جریان تبلیغات انتخاباتی چه وعده‌‌های شفاهی به مردم داده می‌شود ضروری است، اما مشاهده این‌که پس از انتخابات چه تعداد از وعده‌ها تحقق می‌یابند، مهم‌تر است. گرچه رعایت رویه‌ها و قوانین سیاسی در آیین‌نامه‌ها و قوانین ضروری است، اما توجه به این‌که آیا این مقررات و قوانین مجددانه اجرا می‌شوند، مهم‌تر است. گرچه مشاهده این‌که آیا اعمال قدرت از قوانین و رویه‌های دموکراتیک پیروی می‌کند ضروری است، اما مهم‌تر مشاهده این است که آیا اعمال قدرت واقعاً تابع نظارت و مهار مردم است.

چهار، ما بر این باوریم که دموکراسی نه امتیاز انحصاری عده‌ای معدود، بلکه حق همه مردم است. قضاوت دربارۀ دموکراتیک بودن یا نبودن یک کشور باید به وسیله مردم آن کشور انجام شود. ما با اقداماتی که به نام دموکراسی در امور داخلی دیگران مداخله می‌کنند مخالفیم.

پنج، ما بر این نظریم که نقطه حرکت و هم‌چنین هدف توسعه جامعه بشری باید بهبود رفاه مردم و دستیابی به توسعه انسانی کامل باشد. ترویج دموکراسی باید بر تحقق مستمر آرمان مردم برای زندگی بهتر و ارتقای احساس رضایت، شادی و امنیت آن‌ها متمرکز باشد. در حال حاضر، کشورها نیاز به تقویت همکاری در زمینه‌های کاهش فقر، امنیت غذایی، مقابله با کووید-۱۹ و واکسن‌ها، تامین مالی توسعه، تغییرا اقلیمی و توسعه سبز، صنعتی‌شدن، اقتصاد دیجیتال و اتصال و تسریع در اجرای «دستور ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار» دارند، تا تلاش‌های متمرکز برای حل مشکلاتی که بزرگ‌ترین، فوری‌ترین و عملی‌ترین دغدغه مردم است اختصاص داده شود. همه کشورها و همه مردم جهان سزاوار فرصت و حق توسعه هستند. باید تلاش‌هایی برای ارتقای توسعه فراگیر صورت گیرد و اطمینان حاصل شود که هیچ کشوری عقب نماند.

شش، ما بر این نظریم که دموکراتیک کردن روابط بین‌الملل روند دوران است و تنها راه تحقق این در عملی کردن چندجانبه‌گرایی واقعی است. از آنجا که بشر با چالش‌ها و مسائل جهانی مختلف مواجه است، پاسخ مؤثر به آن را تنها می‌توان در حکمرانی فراگیر جهانی، سازوکار چندجانبه مؤثرتر و همکاری‌های منطقه‌ای فعال‌تر یافت. عملکرد بهتر در اجرای چندجانبه‌گرایی همیشه می‌تواند به پاسخ‌های بهتر برای مشکلات مشترک پیش روی بشریت منجر شود.

هفت، ما بر این نظریم که تلاش برای ساختمان یک جامعه انسانی با آینده مشترک، مسیر درست را برای توسعه و پیشرفت تمدن نشان می‌دهد. ارزش‌های مشترک انسانی صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی باید به مثابه راهنما در تلاش برای ساختن چنین جامعه‌ای با احساس مسئولیت قوی برای آینده نوع بشر باشد، بنحوی که کشورهای دارای نظام‌های اجتماعی گوناگون، ایدئولوژی‌ها، تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها و سطوح توسعه متفاوت ‌بتوانند منافع، در حقوق و مسئولیت‌ها در امور بین‌المللی سهیم و با یکدیگر برای ساختن جهانی بهتر همکاری کنند. ما با آگاهی عمیق از مأموریت مشترکی که برای ارتقای دموکراسی و بهبود معیشت مردم بر دوش ما گذاشته شده است، متعهد می‌شویم که دست در دست هم برای فائق آمدن بر انواع تفاوت‌ها، مبادلات و یادگیری متقابل را ارتقا دهیم، درک متقابل را تقویت کنیم و اجماع گسترده ایجاد نماییم، تا سهم خود را به رفاه مردم، توسعه ملی، صلح جهانی و پیشرفت بشر انجام دهیم.

https://socialistchina.org/2021/12/13/joint-statement-on-democracy-and-common-development/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p9d65kv