مانیفست کمونیست که در سال ۱۸۴۸ نوشته شد، روشنی بینش دو مرد جوان را نشان می دهد که شاهد آغاز فاجعه سرمایه‌داری بودند و زندگی خود را وقف کشف عملکرد آن کردند و به ما درباره آنچه در راه است هشدار دادند. اما ما طنین آن در سرتاسر جهان را، به صدها میلیون نفر، به کسانی که عموماً نامشان در قاره‌ها ناشناس است، و همه چیز را نثار ساختمان مبارزه برای آزادی، حاکمیت، و سوسیالیسم کردند، نسبت می‌دهیم. مبارزه این میلیون‌ها به مانیفست کمونیست جانی بخشید که هم‌چنان الهام‌بخش همه کسانی است که بر حقوق خود و شرایط زندگی با عزت پا می‌فشارند، و امروز جنبش‌های انقلابی را می‌سازند.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۲۱ فوریه ۲۰۲۳

این روز در ده‌ها کشور به مناسبت سالگرد انتشار مانیفست کمونیست و ایستادگی جمعی در برابر ظهور راست جشن گرفته می‌شود.

در چند سال گذشته، صدها هزار نفر از جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی چپ، اتحادیه‌های کارگری و ناشران چپ، سالگرد انتشار مانیفست کمونیست در ۲۱ فوریه را با «روز کتاب‌های سرخ» جشن گرفته‌اند. این روز «کتاب‌های چپ، نویسندگان آن‌ها و جنبش‌های مردمی را که آن‌ها به چیش راندن» گرامی می‌دارد. هدف این روز جلب توجه به جنبش‌ها، ناشران و فعالینی است که به طور فزاینده‌ای با حملات راست روبه‌رو می‌باشند.

امسال ۱۷۵-مین سالگرد انتشار مانیفست کمونیست است. از هند تا برزیل، از ایالات متحده تا غنا، برنامه‌هایی برای تشویق خواندن کتاب‌های سرخ و بحث درباره چرایی اهمیت آن‌ها برگزار شده است.

«اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ» () که فراخوان اصلی «روز کتاب سرخ» صادر نمود، نامه سرگشاده زیر را درباره این روز و معنای آن در بستر سیاسی امروز منتشر کرد.

 

«روز کتاب‌های سرخ ۲۰۲۳» : با عروج راست مبارزه کنید، کتاب سرخ بخوانید

 

ما، اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ، از همه ناشران، نویسندگان، کتاب‌فروشان، معلمان، دانشجویان، کارگران و همه مردم مبارز می‌خواهیم که در روز کتاب‌های سرخ، ۲۱ فوریه ۲۰۲۳، در جشن پیام زندۀ مانیفست کمونیست، و در پایبندی به فراخوان آن به اتحاد در کنار ما بایستند.

مانیفست کمونیست که در سال ۱۸۴۸ نوشته شد، روشنی بینش دو مرد جوان را نشان می دهد که شاهد آغاز فاجعه سرمایه‌داری بودند و زندگی خود را وقف کشف عملکرد آن کردند و به ما درباره آنچه در راه است هشدار دادند. اما ما طنین آن در سرتاسر جهان را، به صدها میلیون نفر، به کسانی که عموماً نامشان در قاره‌ها ناشناس است، و همه چیز را نثار ساختمان مبارزه برای آزادی، حاکمیت، و سوسیالیسم کردند، نسبت می‌دهیم. مبارزه این میلیون‌ها به مانیفست کمونیست جانی بخشید که هم‌چنان الهام‌بخش همه کسانی است که بر حقوق خود و شرایط زندگی با عزت پا می‌فشارند، و امروز جنبش‌های انقلابی را می‌سازند.

روباروی با عروج راست افراطی و گسترش و تنوع حملات آن علیه نویسندگان، متفکران، فضاهای ما، و مردم ما؛ و روباروی با اختناق صنعت نشر توسط بازارهای سرمایه‌داری جهانی، ما شبکه خود را در روز کتاب‌های سرخ ۲۰۲۰ تأسیس کردیم تا یک ضدحمله در نبرد ایده‌ها راه اندازی کنیم. در دفاع ما از ایده‌های مردم در سرارس جهان، سلاح‌های ما کتاب‌های چپی هستند که صدای مردم عادی را تقویت می‌کنند، و شبکه‌ای از رفقا در تمام قاره‌ها است که به یک کنش فعال همکاری بین‌المللی متعهد هستند این ایده‌ها که دستورکار اکثریت عظیم بشریت را نشان می‌دهند، تهدیدی مستقیم برای سلطه سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم می‌باشند. نیروهای راست به همراه حامیان طبقه حاکمه حامی خود، به حملات فیزیکی و ایدئولوژیک برای سرکوب این ایده‌ها ادامه خواهند داد.

ما، «اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ»، اجازه دادن به سرکوب ایده‌هایی که مسیر آینده را روشن می‌کنند، رد می‌کنیم و نیروی خود را از همبستگی رفقا و مردم خود می‌گیریم.

کمونیسم ممکن است مانند یک شبح، طبقات حاکم، آن طبقاتی که سود خود را با ترس از تولیدکنندگان آن به چنگ می‌آورند به هراس بیاندازد – اما این پرچم است، پرچمی که مارش مردم جهان به پیش، به سوی آینده‌ای را نشان می‌دهد که ما با دست خود، براساس نیازهای خود، و برای همه می‌سازیم.

کارگران جهان متحد شوید! مرگ بر امپریالیسم، سوسیالیسم به پیش!

امضاءها
1804 Books (United States)

Chintha Publishers ( India)

Editorial El Colectivo (Argentina)

Editorial Trinchera (Venezuela)

Editorial Txalaparta (Basque Country/ País Vasco)

Estrella Roja (Venezuela)

Expressão Popular (Brazil)

IDEA (Romania)

Inkani Books (South Africa)

Instituto Simón Bolívar (Venezuela)

Janshakti Prakashan (India)

Kriya Madhyama (India)

LeftWord Books (India)

Mangroven Verlag (Germany)

Manifest Llibres (Catalonia)

Marjin Kiri (Indonesia)

Naked Punch (Lahore )

National Book Agency Private Limited (India)

Navatelangana Publishing House (India)

Navayug Prakashan (India)

Yordam Kitap ( Turkey)

Red Star Press (Italy)

Uitgeverij EPO (Belgium)

Vadell hermanos Editores (Venezuela)

Vam Prakashan (India)

Vita Books (Nairobi, Kenya)

Založba /*cf (Slovenia)

To sign, please contact IULP here: https://iulp.org/contact

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yckw6bst