تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۲ ژوئن ۲۰۲۳

پامبیس کیریتسیس، دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در بعدازظهر ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ در یکصد و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی کار سخنرانی کرد

متن کامل سخنرانی وی بشرح زیر است:

خانم‌ها و آقایان،

برادران و خواهران،

نمایندگان کارگران،

در آغاز، از این تریبون جهانی، مایلم به خروش مبارزات ستیزگرانه میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان، که از پرداختن صورت‌حساب بحران سرمایه‌داری خودداری می‌کنند، درود بفرستم.

بحران بطور فزاینده‌ای عمومی شده و عمیق‌تر می‌شود. صلح جهانی بطور خطرناکی، نه برای حقوق بشر، آنطور که برخی می‌خواهند ما باور کنیم، بلکه به دلیل منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی امپریالیستی، تهدید می‌شود.

به این دلیل است که مبارزه برای صلح، بمعنی مبارزه علیه مداخلات امپریالیستی، برای برچیدن ناتو و همه ائتلاف‌های نظامی است.

تورم بالا به طرز وحشیانه‌ای استانداردهای زندگی کارگران را تضعیف می‌کند. نابرابری‌های اجتماعی بطور چشمگیری در حال گسترش است.

حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی مورد حمله قرار گرفته است. از همه‌گیری برای حملات جدید علیه آزادی‌های دموکراتیک و اتحادیه‌های کارگری استفاده شده است.

قراردادهای فردی، خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، کار از راه‌دور و «اجاره خدمات» فقط برخی از شکل‌های این حمله خشن نئولیبرالی است.

ما با دقت گزارش مدیرکل [سازمان جهانی کار] را خواندیم. متأسفانه، بار دیگر می‌بینیم در حالی‌که حمله به حقوق اجتماعی و کارگری تشدید می‌شود، بجای عمل، اعلامیه‌ها و شعارها افزایش می‌یابند.

کار برای اینکه مناسب باشد، باید با حقوق مناسب همراه باشد؛ باید تأمین نیازهای معاصر کارگران را تضمین نماید.

این در مورد گزارش مدیرکل درباره سرزمین‌های عربی اشغالی نیز صدق می‌کند. یافته‌ها: نقض حقوق ملی، سیاسی، اجتماعی و کارگری فلسطینی‌ها، کار غیرقانونی، استعمار. اما واکنش جامعه جهانی چیست؟ پاسخ چیست، و مهم‌تر از همه، چه اقداماتی انجام می‌شود؟

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری سیاست امپریالیستی معیارهای دوگانه، تحریم‌ها و جنگ‌های اقتصادی گزینشی، محاصره کوبا را که علی‌رغم تصمیمات خودِ سازمان ملل ادامه دارد، محکوم می‌کند.

تخلفات برخی کشورها، عامدانه به منظور اعمال تحریم‌های شدید مطرح می‌شوند. برای دیگران، مانند اسرائیل، سازمان‌های بین‌المللی سکوت می‌کنند یا خود را به گزارش‌ها و یافته‌ها محدود می‌نمایند.

سازمان جهانی کار بیش از هر نهاد دیگری باید کثرت‌گرا و نمایندگی باشد. این پذیرفتنی نیست و هرگز پذیرفته نخواهد شد که برخی‌ها به ناحق، انحصار نمایندگی کارگران را از آن خود نمایند.

من به نمایندگی بیش از ۱۰۵ میلیون عضو از ۱۳۳ کشور در هر قاره صحبت می‌کنم، ۱۰۵ میلیونی که صدای آن‌ها به دلیل روش غیردموکراتیک عملکرد سازمان جهانی کار و سیاست حذفی خودسرانه‌ای که بسیاری از کشورها بدون هیچ عواقبی اعمال می‌کنند، محدود و به حاشیه رانده شده‌ است.

برای مثال، در شیلی برای دومین سال متوالی. در مکزیک، در هند و بسیاری از کشورهای دیگر، شکایات زیاد است و به عنوان یک قاعده، حذف‌ها به اتحادیه‌های وابسته به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مربوط می‌شوند.

خانم ها و آقایان،

همکاران گرامی،

به عنوان دبیر کل قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری جهان، در پایان سخنانم اجازه می‌دهم خطاب به کارگران بگویم: نظامی را که بحران ایجاد می‌کند و استثمار را بازتولید می‌نماید، می‌توان شکست داد. بیایید متحد و متشکل در اتحادیه‌های طبقاتی خود، مبارزات خود را برای جهانی عاری از جنگ و مداخلات امپریالیستی، عاری از استثمار و تبعیض، دنیایی که در آن کار دائمی و پایدار، منظم و ایمن خواهد بود، تشدید نماییم.

متشکرم

https://www.wftucentral.org/wftu-general-secretarys-intervention-in-the-111th-ilc/