تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: حزب کمونیست ایرلند
۱۵ نوامبر ۲۰۲۱

 

آینده به سوسیالیسم و به کسانی که برای آن مبارزه می‌کنند تعلق دارد

 

مهمانی نخبگان که «کوپ-۲۶» بود پایان یافت و بیانیه‌ای برای مطبوعات صادر شد. نظرات به دقت تنظیم شده، برنامه‌های خبری تلویزیونی آن‌ها درباره این‌که «دموکراسی‌های غربی» چگونه مبارزه برای نجات کره زمین را رهبری می‌کنند و قراردادن کشورهای مشخصی به مثابه شرور در بسته‌بندی‌های منظم، برای این بود که به افراد ساده‌لوح اطمینان بدهند که مشکل سرمایه‌داری نیست. اساساً هیچ چیز تغییر نکرده است.

رهبران سیاسی سرمایه‌داری بار دیگر منافع شرکت‌های جهانی را بسیار برتر از مردم و محیط‌زیست قرار داده‌اند. مردم یک بار دیگر، سرخورده و ناامید شده‌اند.

در تمام وارونه‌سازی‌های این رهبران سرمایه جهانی در رسانه‌های سرمایه‌داری، هیچ اشاره‌ای به – نظامی‌گری و جنگ‌ها – مخرب‌ترین نیروهای محیط‌زیستی که هم‌چنان آسیب‌های عظیمی به محیط‌زیست جهانی وارد می‌کنند و منابع گرانبها را هدر می‌دهند، وجود ندارد. جنگ‌های بزرگ و کوچک، رنج و ویرانی گسترده‌ای را به وسیله امپریالیسم بر بسیاری از ملت‌ها و مردم در سراسر جهان تحمیل کرده‌اند.

هیچ اشاره یا استراتژی برای پایان دادن به غارت و چپاول طبیعت به وسیله شرکت‌های انحصاری جهانی ارائه نشده است.

هیچ صحبتی درباره چگونگی پایان دادن به این نظام اقتصادی حیله‌گر نیست. این نظام اقتصادی تحمیل شده بر ما، علت ریشه‌ای مغاک محیط‌زیستی است که بشریت اکنون با آن رو‌به‌رو است.

ما نمی‌توانیم در سیاره خود با منابع طبیعی محدود آن، رشد اقتصادی دائم داشته باشیم.

سرمایه‌داری به رشد دائم و سود فزاینده نیاز دارد وگرنه وارد بحران و رکود می‌شود. سرمایه‌داری سبز ممکن نیست. ما به نقطه توسعه انسانی رسیده‌ایم، راه دو شاخه می‌‌شود.

انتخاب روشن است. ما یا فراتر از سرمایه‌داری حرکت می‌کنیم، وظیفه ضروری اما دشوار ساختن آینده سوسیالیستی را آغاز می‌کنیم، یا با بربریت و انقراض بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شویم.

ما باید آینده خود را برنامه‌ریزی کنیم، به طور دموکراتیک برای استفاده و توسعه همه منابع طبیعی برنامه‌ریزی کنیم تا آن‌ها به نفع همه، و نه فقط تعدای اندک، در سیاره ما باشند. اگر این را انجام ندهیم، بشریت با

شیوه تولید سرمایه‌داری به مغاک محیط‌زیستی خواهد افتاد.

آینده به سوسیالیسم و به کسانی که برای آن مبارزه می‌کنند تعلق دارد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3duxcfsr