تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۵ اکتبر ۲۰۲۱

 

در شرایط حملات به حقوق کار، هزاران نفر در فرانسه در اعتصاب سراسری شرکت کردند

 

در روز سه‌شنبه ۵ اکتبر، در پاسخ به فراخوان سندیکاهای عمده، از جمله «کنفدراسیون سراسری کار» (CGT)، «نیروی کارگران» (LO)، «فدراسیون واحد سندیکایی» (FSU)، Solidaires ،UNEF ،UNL در سراسر فرانسه در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. بسیج‌ها در ۲۰۰ نقطه در سراسر کشور سازماندهی شد. فراخوان سندیکاها به اعتصاب سراسری و بسیج‌های اعتراضی در طلب افزایش دستمزدها، بیمه بیکاری، و مزایای بازنشستگی بود. فعالین از گروه‌های سیاسی گوناگون، از جمله حزب کمونیست فرانسه (PCF)، «جنبش جوانان کمونیست فرانسه» (MJCF) و «اتحادیه دانشجویان کمونیست» (UEC) نیز در بسیج‌ در بخش‌های گوناگون کشور شرکت کردند.

براساس گزارش‌ها، هزاران نفر در پاریس به راه‌پیمایی که از «کاخ جمهوری» آغاز شد پیوستند. معترضین هم‌چنین تازه‌ترین افزایش در قیمت انرژی را محکوم کردند و خواهان لغو اصلاحات در مزایای بیکاری شدند.

به دلیل اصلاحات در مزایای بیکاری، که از اول اکتبر به اجرا درآمد، طبق گزارش‌ها مزایای حدود ۱٫۵ میلیون نفر به طور متوسط ۱۷ درصد کاهش می‌یابد. این امر اعتراضات گسترده سندیکاها و جوانان را در سراسر فرانسه برانگیخته است.

پیش از این، سندیکاها در بیانیه مشترک خود خواستار افزایش حقوق، لغو اصلاحات بازنشستگی، تضمین برابری حرفه‌ای بین زن و مرد، توقف اخراج‌ها، اجرای دقیق قوانین کار و توقف خصوصی‌سازی و تعطیل خدمات عمومی شده بودند.

پیش از بسیج روز سه‌شنبه، فلیپ مارتینز رهبر «ث.ژ.ت» به رسانه‌ها گفت که «با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، سندیکاها می‌خواهند مسائل اجتماعی در قلب کارار انتخاباتی باشد. در ۵ اکتبر، ارسال یک پیام قوی به سود ما است. ما در لحظه به بسیج کارگران نیازمندیم. ما به این نیاز داریم که همه نشان بدهیم خواهان تغییر هستیم.»

وی افزود: «اقدام اعتصابی مطمئناً یکی از راه‌های شکل‌دادن به دستور کار است و می‌تواند بر تعهدات منشور انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده تأثیر بگذارد.»

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه در ۱۰ آوریل برگزار خواهد شد. دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فعلی فرانسه با سیاست‌های نولیبرالی و اقدامات ریاضتی ضدمردمی مشخص شد. این سیاست‌ها با بسیج گسترده اعتراضات طبقه کارگر از جمله اعتراضات «جلیقه زردها»، اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی، اعتراضات پزشکان، اعتراضات دانش آموزان علیه اصلاح آموزش و پرورش و بسیج علیه لایحه ایمنی همگانی مواجه شده است. ماکرون پس از تسلیم در برابر اعتراضات بخش‌های طبقه کارگر، مجبور شد بسیاری از سیاست‌های منفور، مانند «مالیات سوخت» را پس بگیرد یا رقیق کند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/vahturka