تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم 

منبع: تله‌سور
۷ ‌نوامبر ۲۰۱۷

 

فیدل: «بدون انقلاب اکتبر و بدون شاهکار جاویدان مردم شوروی، که نخست در برابر مداخله و محاصره اقتصادی امپریالیستی مقاومت کردند و سپس  به بهای ۲۰ میلیون کشته تجاوز نازیسم را در‌هم شکستند، و به بهای باور نکردنی عرق و فداکاری خود بدون استثمار کارگران در هیچ کشور دیگر جهان فن و اقتصاد خود را توسعه دادند، ابداً ممکن نبود به استعمار پایان داد و ده‌ها خلق را در همه قاره‌ها آزاد کرد.»

 

فیدل: «بدون انقلاب اکتبر… هيچ‌گاه ممکن نبود به استعمار پایان داد و ده‌ها خلق را در همه قاره‌ها آزاد کرد»

 

یک قرن پیش، تاریخ جهان برای همیشه تغییر کرد. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ معاصر بشر است. این رویداد تاریخی، و هم‌چنین حضور رهبر آن، ولادیمیر ایلیچ لنین بر بسیاری از کشورها در اروپا، آمریکای لاتین و باقی جهان تأثیر بزرگی گذاشت.

فیدل کاسترو در ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۳ در مراسم اصلی بزرگداشت بیستمین سالگرد حمله به پادگان مونکادا در سانتیاگو دِ کوبا پیرامون این عمل قهرمانانۀ عظيم چنين گفت:
«بدون انقلاب اکتبر و بدون شاهکار جاویدان مردم شوروی، که نخست در برابر مداخله و محاصره اقتصادی امپریالیستی مقاومت کردند و سپس  به بهای ۲۰ میلیون کشته تجاوز نازیسم را در‌هم شکستند، و به بهای باور نکردنی عرق و فداکاری خود بدون استثمار کارگران در هیچ کشور دیگر جهان فن و اقتصاد خود را توسعه دادند، ابداً ممکن نبود به استعمار پایان داد و ده‌ها خلق را در همه قاره‌ها آزاد کرد.»

او دو سال بعد در ۲۲‌ اوت ۱۹۷۵ در سخنرانی در تئأتر «لازارو پِنا» برای پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری نخستین حزب مارکسیست-لنینیست در کوبا گفت:
«… انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، پيدايش نخستین حکومت کارگران و دهقانان در جهان، و جنبش انقلابی، هم در مبارزه علیه استعمار و هم برای استقلال ملی و هم‌چنین برای رهایی اجتماعی، یک الهام فوق‌العاده و یک ثروت عظیم از تجربیات به دست آورد.»

او در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۲ در دانشگاه کارولینوم در پراگ، چکسلواکی، به مناسبت دریافت عنوان دکترای حقوق پیرامون اهمیت انقلاب اکتبر گفت:
«هیچ‌‌کس حق نداشت فکر کند که آن تغییر فوق‌العاده‌ای که با انقلاب اکتبر در جهان آغاز شد تغییر آسانی بود، که آن زایش فوق‌العاده از جامعه بشری یک زایش آسان بود. سوسیالسم به مثابه یک نظام نوین، به مثابه یک پیروزی عظیم و تاریخی علیه استثمار، به مثابه یک قول برای همه بشریت، ظهور کرد.»

او در ۲۵‌ فوریه ۱۹۷۶، در سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سوییالیستی پیشین در کنگره بیست و پنجم حزب کمونیست اتحاد شوروی گفت:
«هیچ انقلابی نمی‌توانست تشویق و روحیه‌ای را که پیوسته از کمونیست‌های شوروی برون می‌دمید احساس نکند. می‌توان گفت که از آن به پس همه نسل‌های انقلابی جدید در ایده‌ها، روحیه و اصول انقلاب اکتبر آموزش دیدند. هیچ رویدادی هرگز چنین بر اذهان انسان‌ها، سرنوشت خلق‌ها و ترقی جهان تأثیر نگذاشته است. بشریت از آن به بعد حاصل‌خیزترین دوره دگرگونی انقلابی را در تمام هستی خود تجربه کرده است.»

به دلیل اهمیت تاریخی این رویداد، این سرمشق تاریخی مبارزه پرولتاریا برای سوسیالیسم، رهبر انقلاب کوبا در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۴ در مراسم بزرگداشت ۳۱-مین سالگرد حمله به پادگان مونکادا که در شهر سینفوئگوس برگزار شد، گفت: «… واقعیت تاریخی این است که ایده سرکوب قهری انقلاب‌ها، همیشه بخشی از فلسفه و افکار امپریالیسم و نظام‌های ارتجاعی در طول تاریخ بوده است.»

برگرفته از: Cubadebate

http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/11/07/fidel-sin-la-revolucion-de-octubre-no-habria-sido-posible-el-fin-del-colonialismo/#.WgHlv9zB9Ea%C2%A0

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yc6h8nzx