تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
 ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

اعلامیه‌ها و تحریم‌های ریاکارانه مقامات اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ناتو که از این اعمال سیاه علیه زنان در چارچوب رقابت‌های درون-امپریالیستی بهره‌برداری می‌کنند، برای هیچ زنی مانند امینی «سپر حفاظتی» در برابر خشونت‌های چندوجهی نیست. در هر حال، این‌ها همان نیروهایی هستند که در عین حال از رژیم‌هایی که در کشورهای دیگر اقدامات مشابه را علیه زنان اعمال می‌نمایند، حمایت می‌کنند. خشم و غضب نسبت به چنین جنایات شنیع می‌تواند به نیروی مبارزه برای ریشه‌کن ساختن ریشه طبقاتی-اجتماعی موقعیت نابرابر زن در سرمایه‌داری و «لفافه» فرهنگی و مذهبی آن مبدل شود.

قتل مهسا امینی نوک کوه یخ تبعیض‌های آشکار اجتماعی علیه زنان است

 

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه‌ای درباره قتل مهسا امینی زن ۲۲ ساله ایرانی و بسیج‌های مردمی در ایران خاطرنشان نمود:

ما رژیم ایران را برای قتل وحشیانه مهسا امینی ۲۲ ساله توسط پلیس مذهبی به نام «لباس ناشایست» و هم‌چنین سرکوب بسیج مردمی محکوم می‌کنیم. [این] جنایت شنیع نوک کوه یخ تبعیض‌های اجتماعی آشکاری است که زنان در تحصیل، خانواده و حتا در پوشش‌شان تجربه می‌کنند، که پایه و نقطه شروع آن، برداشت‌های منسوخ و ارتجاعی نسبت به جایگاه زن در جامعه است.

اعلامیه‌ها و تحریم‌های ریاکارانه مقامات اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ناتو که از این اعمال سیاه علیه زنان در چارچوب رقابت‌های درون-امپریالیستی بهره‌برداری می‌کنند، برای هیچ زنی مانند امینی «سپر حفاظتی» در برابر خشونت‌های چندوجهی نیست. در هر حال، این‌ها همان نیروهایی هستند که در عین حال از رژیم‌هایی که در کشورهای دیگر اقدامات مشابه را علیه زنان اعمال می‌نمایند، حمایت می‌کنند.

پاسخ به تاریک‌اندیشی و پس‌گرایی در سراسر جهان، تقویت جبهه در برابر «ارزش‌های» پوسیده و ارتجاعی مدرن جامعه سرمایه‌داری است. خشم و غضب نسبت به چنین جنایات شنیع می‌تواند به نیروی مبارزه برای ریشه‌کن ساختن ریشه طبقاتی-اجتماعی موقعیت نابرابر زن در سرمایه‌داری و «لفافه» فرهنگی و مذهبی آن مبدل شود.

http://www.idcommunism.com/2022/09/kke-mahsa-aminis-murder-is-tip-of-iceberg-of-blatant-disciminations-against-women.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4zvvf3s6