تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: حساب توئیتر هوا چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین
۷ دسامبر ۲۰۲۲

«مبادلات دوستانه و قدردانی متقابل بین مردم چین و عربستان سعودی به قرن‌ها پیش برمی‌گردد. سخنان محمد پیامبر [اسلام] در ۱۴۰۰ سال پیش هنوز هم طنین‌‍انداز است»:

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/45bmhh2m