تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: صدای سوسیالیستی
نویسنده: ساجیو کومار
۷ نوامبر ۲۰۲۲

مبارزه ایدئولوژیک و آموزش حزبی

 

آموزش حزبی یک روند مستمر است، مانند دوچرخه سواری است: برای حفظ تعادل باید به پا‌زدن ادامه دهیم. در غیر اینصورت، تکانه فقط ما را مسافت معینی می‌برد، پس از آن سقوط خواهیم کرد.

با عمیق‌تر شدن بحران سرمایه‌داری، حملات ایدئولوژیک بیش‌تری به احزاب کمونیست و مارکسیسم صورت خواهد گرفت؛ بنابراین آموزش حزبی برای مقاومت در برابر این حمله ضروری است. به همین دلیل است که کنگره حزب کمونیست ایرلند که اخیراً پایان یافت به تشدید آموزش حربی اهمیت داد. نبود شفافیت ایدئولوژیک و انضباط حزبی، ضعف‌هایی مانند جناح‌بندی، اقتصاد‌گرایی (اکونومیسم)، ذهنیت‌گرایی (سوبژکتیویسم) و انواع دیگر گرایش‌های رفرمیستی بوجود می‌آورد که فقط با آموزش حزبی قابل رفع است.

کمونیست‌ها هرگز از آموختن دست نمی‌کشند. باگات سینگ، بزرگ‌ترین انقلابی هند که توسط امپریالیست‌های انگلیسی به دار آویخته شد، درست قبل از مرگ، مشغول خواندن «دولت و انقلاب» لنین بود. هنگامی که پلیس آمد تا او را بالای چوبه‌دار ببرد، بدون این‌که چشمش را از کتاب بردارد، گفت: «به من وقت بدهید. دو انقلابی در حال گفتگو هستند.» او چند صفحه آخر را تمام کرد و بعد رفت تا برای ملتش بمیرد. مائو هرگز آموزش حزبی را حتا در طی راه‌پیمایی طولانی متوقف نکرد. ما تصاویری از چه گوارا را با کتابی در دست و تفنگی بر روی شانه‌هایش دیده‌ایم، که بدین معنی است که کتاب‌ها نیز سلاح‌های قدرتمندی هستند.

ما در جهانی، که عمدتاً سرمایه‌داری است زندگی می کنیم. شیوه تولید سرمایه‌داری که مبتنی بر استثمار و استخراج ارزش اضافی است، برای توجیه استثمار خود نیاز به تبلیغات دارد که با استفاده از آموزش (که افرادی را به وجود می‌آورد که خود را تحت بردگی مزدی قرار می‌دهند)، رسانه‌های جمعی، مذهب (افیونی که مردم را به پذیرش وضع موجود راضی می‌نماید) و ساختارهای خانواده بورژوایی به آن دست می‌یابد.

سرمایه‌داری بطور دائم ما را با یک ناهنجاری ایدئولوژیک بورژوایی بمباران می‌کند، و با آن ذهن ما را اهلی می‌سازد. نوام چامسکی، در کتاب «تولید رضایت» (Manufacturing Consent) می‌نویسد که از دهه ۱۹۸۰ مشخصه مشترک رسانه‌های جهان ضد چپ و ضد سندیکا شده است. در دنیای امروز، کسانی که اطلاعات را کنترل می‌کنند، ذهن مردم را کنترل خواهند کرد.

اینجاست که آموزش حزبی برای پیروزی در نبرد ایده‌ها ضروری است؛ و هیچ سلاحی قوی تر از مارکسیسم برای پیروزی در آن نبرد وجود ندارد. در جریان بحران اخیر هزینه‌های زندگی ناشی از تورم، رسانه‌های سرمایه گفتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد، تورم را بیش‌تر می‌کند. دانستن این‌که افزایش قیمت‌ها نتیجه افزایش دستمزد نیست، بلکه نتیجه طمع سرمایه‌داری برای حفظ نرخ سود است که باعث افزایش قیمت شده است، نیاز به شناخت مارکسیستی دارد.

اینجاست که آموزش حزبی باید مستمر و ثابت باشد، زیرا سرمایه‌داری یک نظام پویا است و برای مقابله با آن، نبرد ایدئولوژیک باید بی‌امان باشد.

مارکسیست‌ها تئوری دارند که مخالف استثمار است و باید آن‌را مطالعه و به‌روز نمود وگرنه در سیل تبلیغات سرمایه‌داری غرق خواهیم شد.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بسیاری از احزاب کمونیست در سراسر جهان «سوسیال دموکرات» شدند، تحت تأثیر تبلیغات سرمایه‌داری درباره «پایان تاریخ» متقاعد شدند که «هیچ جایگزینی وجود ندارد». تنها تعداد کمی از احزاب، مانند حزب کمونیست ایرلند، تسلیم آن تبلیغات نشدند و به مثابه احزاب کمونیست، و باورمند به اصول مارکسیستی-لنینیستی به مبارزه ادامه دادند.

در چهان پسا-مدرن از خود مارکسیسم برای ایجاد سردرگمی در جنبش کمونیستی سوء استفاده می‌شود. برای مثال، گرامشی، که مارکسیسم را با استفاده از مفهوم «هژمونی فرهنگی» غنی ساخت، به مثابه یک انحراف از مارکسیسم مطرح می‌شود. در واقع گرامشی این ایده مارکس را توضیح می‌داد که «ایده‌های حاکم، ایده‌های طبقه‌ی حاکم هستند» و «یک ایده زمانی که توده‌ها را در بر می‌گیرد به نیروی مادی تبدیل می‌شود». بنابراین اگر می‌خواهیم از خود در برابر این شیطنت محافظت نماییم، به بارگشت دائم به مطالعه مارکسیسم نیاز داریم.

آنتونیو گرامشی تحلیل کرد که چگونه آلمان، که زمانی مهد فلسفه اروپایی بود، و ایتالیا، که کانون رنسانس بود، می‌توانند ایدئولوژی‌های واپس‌گرایانه ای مانند نازیسم و فاشیسم را توسعه دهند. گرامشی تمام ادبیات تأثیرگذار بر افرادی را بررسی نمود که هژمونی فرهنگی را در میان مردم ایجاد می‌کردند. او به این نتیجه رسید که طبقه کارگر باید روشنفکران عضوی (ارگانیک) خود را از طریق آموزش رسمی، آموزش سیاسی و مبارزات طبقاتی پرورش دهد. این روشنفکران وظیفه سازماندهی طبقه کارگر و ایجاد آگاهی طبقاتی برای غلبه بر «عقل رایج» را دارند.

فراخوان روشنفکران بورژوا برای کنار نهادن ایده مبارزه طبقاتی نیز بخشی از این حمله است. تحول اجتماعی با تکامل آهسته به جای انقلاب طبقاتی به روان طبقه کارگر القاء می‌شود. به همین دلیل است که باید مدام خود را با آموزش حزبی سرزنده نماییم.

بیایید با هم، و از هم بیاموزیم.

https://socialistvoice.ie/2022/11/ideological-struggle-and-party-education/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/y67pwm7p