تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)

 

بسیج سندیکاها در برابر سفارت قزاقستان در آتن

مردمی که مبارزه می‌کنند «تروریست» نیستند

 

در ۱۷ ژانویه در پاسخ به فراخوان سندیکاهای کارگران ساختمانی، کارکنان ادارات محلی، هتلداری – گردشگری، صنایع فلزی، مخابرات – انفورماتیک، کارکنان بازرگانی، انرژی، و حسابداران و هم‌چنین «جبهه دانشجویان مبارز» تظاهراتی در برابر سفارت قزاقستان در آتن برگزار شد. تظاهرکنندگان همبستگی خود را با مردم قزاقستان در مبارزه علیه استبداد و سرکوب، برای بهبود استانداردهای زندگی، علیه غارت ثروت انرژی توسط انحصارات، برای آزادی‌های دموکراتیک و حقوق اتحادیه‌های کارگری ابراز کردند.

بسیج از حمایت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیز برخوردار بود.

ماتاراگاس، رئیس سندیکا در بخش انرژی سخنرانی کرد. وی پس از اشاره به اهمیت استراتژیک ژئوپلیتیک قزاقستان و ثروت معدنی آن، تاکید کرد که قزاقستان یکی از کشورهای «ثروتمند»ی است که استثمار سرمایه‌داری در آن میلیون‌ها نفر را به زندگی در فقر محکوم کرده است، در حالی که برخی در ثروت مطلق زندگی می‌کنند و ثروت انرژی به وسیله انحصارات داخلی و خارجی اروپا، ایالات متحده، روسیه و چین غارت می‌شود.

وی به ویژه به بسیج مردمی و اعتصابات سازمان‌یافته در غرب قزاقستان اشاره کرد، گرچه دولت و سایر مراکز امپریالیستی برای توجیه سرکوب و فعال کردن نیروهای نظامی «سازمان پیمان امنیت جمعی» سریعاً موضوع مداخله خارجی را پیش کشیدند و مردم را به «تروریست بودن» متهم کردند.

د. پوری به نمایندگی از جانب «جبهه دانشجویان مبارز» تشدید سرکوب، منع اعتصابات، و پیگرد رزمندگان و سندیکالیست‌ها را محکوم کرد.

پس از آن، هیئتی از تظاهرکنندگان قطعنامه سندیکاها را که شامل مطالبات زیر بود به سفارت تسلیم کرد:

– آزادی همه معترضان دستگیر شده به وسیله پلیس و همه زندانیان سیاسی.

– لغو کلیه قوانین ضد سندیکایی و ضد کارگری که در سال‌های اخیر صدها اتحادیه را در تلاش دولت برای کنترل جنبش سندیکایی ممنوع کرده است.

در این قطع‌نامه آمده است: «سرکوب و استبداد، جرم‌انگاری فعالیت سندیکایی، ممنوعیت اعتصابات، پیگرد کارگران مبارز، و ناپدید شدن سندیکالیست‌ها، پاسخ دولت‌ها به حرکت و خشم فزاینده مردم است.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2upr73mw