تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: گرانما
۲۶ فوریه ۲۰۲۲

 

بیانیه وزارت امور خارجه کوبا پیرامون بحران اوکرائین

کوبا از راه حلی که امنیت و حاکمیت همه را تضمین کند دفاع می‌کند

 

تلاش آمریکا برای ادامه گسترش فزاینده ناتو به سمت مرزهای فدراسیون روسیه به سناریویی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی، که می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد، منجر شده است.

تحرکات نظامی که توسط ایالات متحده و ناتو در ماه‌های اخیر به سمت مناطق مجاور فدراسیون روسیه انجام شده است، و در پی آن تحویل سلاح‌های مدرن به اوکرائین، که رویهم به یک محاصره نظامی فزاینده منتهی می‌شوند، کاملاً شناخته شده‌اند.

بررسی دقیق و صادقانه وضعیت کنونی اوکرائین بدون ارزیابی دقیق ادعاهای عادلانه فدراسیون روسیه در قبال ایالات متحده و ناتو و عواملی که منجر به توسل به زور و عدم رعایت اصول قانونی و معیارهای بین‌المللی که کوبا آن‌ها را پذیرفته و قویاً از آن‌ها حمایت می‌کند، و به‌ویژه برای کشورهای کوچک، یک مرجع اساسی در برابر هژمونیسم، سوء استفاده از قدرت و بی‌عدالتی است، غیرممکن می‌باشد.

کوبا کشوری است که از حقوق بین‌الملل دفاع می‌کند و به منشور سازمان ملل متحد متعهد است، و همیشه از صلح دفاع می‌کند و با استفاده یا تهدید به زور علیه هر کشوری مخالف است.

ما عمیقاً برای از دست دادن جان غیرنظامیان بیگناه در اوکرائین متأسفیم. مردم کوبا روابط بسیار نزدیکی با مردم اوکرائین داشته و دارند.

تاریخ، ایالات متحده را برای پیامدهای یک دکترین نظامی بطور فزاینده تهاجمی فراتر از مرزهای ناتو، که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند، مسئول خواهد دانست.

نگرانی ما با تصمیم اخیر ناتو برای فعال‌ کردن نیروی واکنش سریع آن اتحاد نظامی برای نخستن بار، تشدید شده است.

نادیده گرفتن خواست‌های مستدل فدراسیون روسیه برای تضمین‌های امنیتی و تصور اینکه این کشور در برابر تهدید مستقیم به امنیت ملی خود بی‌دفاع باقی می‌ماند، اشتباه بود. روسیه حق دفاع از خود را دارد. دستیابی به صلح با محاصره یا به گوشه انداختن کشورها ممکن نیست.

پیش‌نویس قطع‌نامه پیرامون وضعیت اوکرائین که در شورای امنیت در ۲۵ فوریه به تصویب نرسید و به مجمع عمومی ارائه خواهد شد، به مثابه یک کمک واقعی برای جستجوی راه‌حل‌ها برای بحران کنونی تدوین نشد.

برعکس، آن قطع‌نامه متنی نامتوازن است که نگرانی‌های مشروع همه طرف‌های درگیر را در نظر نمی‌گیرد. یا مسئولیت کسانی را که اقدامات تهاجمی را که موجب تشدید این درگیری شد، تحریک یا اعمال کردند مشخص نمی‌سازد.

ما از یک راه‌حل دیپلماتیک جدی، سازنده و واقع‌بینانه برای بحران کنونی اروپا، با ابزارهای مسالمت‌آمیز، که امنیت و حاکمیت همه، و هم‌چنین صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضمین کند، دفاع می‌کنیم.

کوبا ریاکاری و معیارهای دوگانه را رد می‌کند. باید به خاطر داشت که ایالات متحده و ناتو در سال ۱۹۹۹ تجاوز بزرگی را علیه یوگسلاوی، یک کشور اروپایی که آن‌ها بر اساس اهداف ژئوپولیتیک خود، با نادیده گرفتن منشور سازمان ملل، با هزینه جانی بالا، تکه تکه کردند، آغاز کردند.

ایالات متحده و برخی از متحدانش در موارد متعدد از زور استفاده کرده‌اند. آن‌ها برای دامن‌زدن به تغییر رژیم و مداخله در امور داخلی دیگر ملت‌هایی که در برابر منافع سلطه سر خم نمی‌کنند و از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع می‌کنند، حمله کردند.

آن‌ها هم‌چنین برای مرگ صدها هزار غیرنظامی، که آن‌‌‌‌را «خسارت جانبی» می‌نامند؛ برای میلیون‌ها آواره و ویرانی گسترده در سراسر جغرافیای سیاره ما به مثابه نتیجه جنگ‌های غارتگرانه آن‌ها، مسئول هستند.

هاوانا، ۲۶ فوریه ۲۰۲۲

https://en.granma.cu/cuba/2022-02-28/cuba-advocates-a-solution-that-guarantees-the-security-and-sovereignty-of-all

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/jzsr5e6a