تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۱۶ نوامبر ۲۰۲۳

نشست مؤسس «اقدام کمونیستی اروپایی» در روز شنبه ۱۸ نوامبر در آتن برگزار می‌شود

 

قرار است یک سازمان همکاری منطقه‌ای جدید توسط احزاب کمونیست و کارگری اروپا تحت عنوان «اقدام کمونیستی اروپایی» در روز شنبه ۱۸ نوامبر در آتن تأسیس شود.

بنا به گزارش روزنامه «ریزوسپاستیس» [مقاومت]، نشست مؤسس به میزبانی حزب کمونیست یونان و با سخنرانی مقدماتی دیمیتریس کوتسومباس، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود که هیأت‌های نمایندگی از ۱۲ حزب کمونیست زیر در این رویداد شرکت کنند: حزب کارگر اتریش، حزب کمونیست انقلابی فرانسه، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست سوئیس، حزب کارگران ایرلند، حزب کمونیست کارگران اسپانیا، جبهه کمونیستی ایتالیا، حزب کمونیست جدید هلند، اتحادیه کمونیست‌های اوکرایین، حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست ترکیه، حزب کمونیست کارگران فنلاند.

لازم به اشاره است که نشست مؤسس «اقدام کمونیستی اروپایی» دو ماه پس از پایان فعالیت «ابتکار کمونیستی اروپایی» برگزار می‌شود.

https://www.idcommunism.com/2023/11/founding-meeting-of-european-communist-action-to-be-held-on-saturday-18-11-in-athens.html#more