تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: «نقطه مرجع» (riktpunkt)، سایت حزب کمونیست سوئد
۵ مه ۲۰۲۴

نشست بین‌المللی کمونیست‌های سوریه در اول ماه مه

 

در روز اول ماه مه در استکهلم، نه تنها تظاهرات کمونیست‌ها برگزار شد، بلکه حزب هم‌چنین از این فرصت استفاده کرد و روابط مستحکم‌تری با رفقای سوری حزب کمونیست سوریه (بکداش) ایجاد نمود.

پس از تظاهرات اول ماه مه که در آن کمونیست‌های سوری نیز حضور داشتند، نمایندگان حزب سوریه در سوئد و کمونیست‌های سوئدی برای تبادل تجربیات، و بحث در مورد سیاست‌های احزاب مربوطه گرد هم آمدند. بحث‌ها حول محور چگونگی تقویت کارزار انتخاباتی کمونیست‌ها پیش از انتخابات اتحادیه اروپا در تابستان امسال بود.

روابط بین‌المللی با احزاب دیگر برای کمونیست‌ها بسیار مهم است، زیرا مبارزه علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم در همه جا جریان دارد.

دشمنی سرمایه‌داری و امپریالیسم با کارگران سوریه کم‌تر از دشمنی آن با کارگران سوئد نیست. آندریاس سورنسن، که در این نشست شرکت داشت، به «نقطه مرجع» گفت: «سرمایه‌داری بین‌المللی است، و بنابراین مبارزه با آن نیز باید بین‌المللی باشد.»

https://riktpunkt.nu/2024/05/internationellt-mote-med-syriska-kommunister-pa-1-maj/