اعلامیه‌هایی که آقای محمد امیداور و شرکاء، در ارتباط با ترور سپهبد قاسم سلیمانی، واکنش جمهوری اسلامی به آن – از جمله با حملات موشکی به دو پایگاه عین الاسد و اربیل- و حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکرائینی، به نام «کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران» صادر و منتشر کردند، یک بار دیگر این واقعیت تلخ را به اثبات رساند که آن‌ها از حداقل شناخت استراتژیک در مورد مقولات جنگ و صلح، امپریالیسم، مبارزات ضدامپریالیستی، و از پدیده‌ها و عوامل تأثیر‌گذار بر آن‌ها، از جمله نقش بازدارندگی از جنگ و صلح‌آفرین «سیلی» موشکی ایران به امپریالیسم، برخوردار نیستند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸

نه بزرگ احزاب کمونیست و کارگری به محمد امیدوار و شرکاء

 

اعلامیه‌هایی که آقای محمد امیداور و شرکاء، در ارتباط با ترور سپهبد قاسم سلیمانی، واکنش جمهوری اسلامی به آن- از جمله با حملات موشکی به دو پایگاه عین الاسد و اربیل- و حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکرائینی، به نام «کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران» صادر و منتشر کردند، یک بار دیگر این واقعیت تلخ را به اثبات رساند که آن‌ها از حداقل شناخت استراتژیک در مورد مقولات جنگ و صلح، امپریالیسم، مبارزات ضدامپریالیستی، و از پدیده‌ها و عوامل تأثیر‌گذار بر آن‌ها، از جمله نقش بازدارندگی از جنگ و صلح‌آفرین «سیلی» موشکی ایران به امپریالیسم، برخوردار نیستند.

بیانیه‌ها و خبرهایی که آن‌ها پیرامون واکنش احزاب کمونیستی و کارگری جهان به این رویدادها منتشر کردند، ورشکستگی ایدئولوژیک و سیاسی آن‌ها، و سقوط اخلاقی‌شان را – به سطح رسانه‌هایی مانند «اخبار روز»، «گویا نیوز»، «کیهان لندن»، و بزرگان آن‌ رسانه‌ها مانند «بی بی سی»، «صدای آمریکا» و «صدای آلمان» نشان می‌دهد.

آن‌ها ابتدا، در ۸ ژانویه ۲۰۲۰، «بیانیهٔ مشترک حزب تودهٔ ایران، حزب کمونیست بریتانیا، و حزب کمونیست آمریکا»[۱] را منتشر کردند. متن این بیانیه عمدتاً خط  ورشکسته محمد اميدوار – نويد شمالی را که در اعلامیه‌های فارسی آن‌ها آمده است، تکرار می‌کند.

متن آن به کنار، این بیانیه سه‌جانبه اين پرسش را در برابر خوانندگان آن قرار می‌‌دهد که فلسفه سه‌‌جانبه بودن آن چیست؟ با توجه به این‌که ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به دستور مستقیم رییس‌جمهور ایالات متحده در خاک عراق انجام شد، چرا به جای آن، یک بیانیه مشترک سه‌جانبه با حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا و حزب کمونیست عراق تهیه و منتشر نشد؟ چرا امضای دیگر احزاب کمونیست و کارگری جهان در پای آن نیست؟

از فاکت‌های موجود پیرامون این موضوع می‌توان چنین استنتاح نمود که متن بیانیۀ سه‌جانبه جهت امضاء، برای دیگر احزاب کمونست و کارگری ارسال شد، اما همه احزاب کمونیست و کارگری دریافت کننده آن (به استثنای دو حزب) از امضای آن خودداری نموده، بخشاً در پاسخ و رد آن متن، بیانیه‌های جداگانه صادر نمودند.

در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰، به ابتکار حزب کمونیست یونان، یک بیانیه به نام «بیانیه مشترک: پیرامون حمله جنایتکارانه ایالات متحده در خاورمیانه[۲] تهیه شد که تا امروز ۶۰ حزب کمونیست و کارگری آن‌را امضاء کرده‌اند. در ارتباط با این بیانیه مشترک و ترجمه‌ای که از آن در نشریه «نامه مردم» منتشر شده است، چند نکته مهم را نباید از نظر دور داشت:

۱- متن این بیانیه، در تقابل کامل با خط حاکم بر اعلامیه‌های اخیر محمد امیدوار و شرکاء و متن بیانیه سه‌جانبه قرار دارد.

۲- آن‌ها برای کم‌رنگ ساختن این تقابل، در کمال بی‌اخلاقی سیاسی و مطبوعاتی، ترجمه مجعولی از بخشی را که در ارتباط با مسايل داخلی مردم  ایران و عراق است، منتشر کرده‌اند.

بیانیه مشترک در این مورد چنین می‌گوید: «ما از حق مردم ایران و عراق در مبارزه و کسب مطالبات خود علیه سیاست ضدمردمی حمایت می‌کنیم، ما اقدامات سرکوبگرانه را محکوم نموده و خواهان توقف فوری آن‌ها هستیم.»

“We support the right of the peoples of Iran and Iraq to fight and claim their demands against the anti-popular policy, we condemn the repression measures and demand that they be stopped immediately.”

اعضای حلقه لندن، که زبان انگلیسی را سلیس و روان و با لهجه «بریتانیایی» صحبت می‌کنند، این بخش را چنین ترجمه کرده‌اند: «ما از حق مردم ایران و عراق برای مبارزه در مسیر دستیابی به خواست‌هایشان در برابر سیاست‌های ضدمردمی [رژیم‌های حاکم در این دو کشور] حمایت می‌کنیم و اقدام‌های سرکوبگرانه در پاسخ به این خواست‌ها را محکوم کرده و توقف آن‌ها را خواستاریم.»

۳- ناشران «نامه مردم» به این دروغ‌ و تحریف بسنده نکرده، در نوشتار «بسیج همه‌جانبه حزب‌های کمونیست و کارگری جهان مبارزه در راه صلح، علیه جنگ، تحریم‌های امپریالیستی و دیکتاتوری»[۳] بی‌شرمانه می‌گویند: «حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان با مردم ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم و تحریم‌های ضد بشری و  امپریالیستی آمریکا ابراز همبستگی کرده‌اند. حمایتِ قاطعانه حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان  از بانگ صلح‌طلبانهٔ حزب توده ایران و مردم ایران و مردم منطقه و همچنین در افشای برنامه‌های تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و فریبکاری رژیم ولایت ‌فقیه از اهمیتی جدی برخوردار بوده و در آگاهی افکار عمومی جهان نقشی مؤثر داشته است.»

مراجعه به برگردان فارسی متن کامل اعلامیه‌های مورد استناد «نامه مردم» که تارنگاشت «عدالت» آن‌ها را ترجمه و منتشر نموده، برای سنجش ماهیت سیاسی و درجه صداقت این جمع ماکیاولیست کافی به نظر می‌رسد.

۴- غایب آشکار در فهرست امضاء کنندگان «بیانیه مشترک: پیرامون حمله جنایتکارانه ایالات متحده در خاورمیانه» حزب کمونیست عراق است. رهبری آن حزب که امیدوار و شرکاء محیلانه از سال ۲۰۰۳ خط آن را دنبال می‌کنند، ظاهراً متن آن را با فعالیت‌های خود برای پایان دادن به دخالت‌های ایران در امور عراق در تضاد دیده است![۴]

————————————-

۱- «بیانیه مشترک حزب تودهٔ ایران، حزب کمونیست بریتانیا، و حزب کمونیست آمریکا»

https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/4682-2020-01-20-23-21-51

۲- «بیانیه مشترک: پیرامون حمله جنایتکارانه ایالات متحده در خاورمیانه»

https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/4686-2020-01-20-23-35-01

۳- «بسیج همه‌جانبه حزب‌های کمونیست و کارگری جهان مبارزه در راه صلح، علیه جنگ، تحریم‌های امپریالیستی و دیکتاتوری»

https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/4682-2020-01-20-23-21-51

۴- «بیانیه هم‌مسلکی‌های محمد امیدوار و شرکاء در عراق»

https://old.edalat.org/node/12951

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/b457wa49