تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

 

پیام همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با مردم سوریه

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به نمایندگی از ۱۰۵ میلیون کارگر در ۱۳۳ کشور از ۵ قاره، حمله جدید امپریالیستی بوسیله نیروی هوایی اسرائیل علیه کشور و مردم جمهوری عربی سوریه را به شدت محکوم می‌کند.

نیروی هوایی اسرائیل پیش از سپیده دم روز سه‌شنبه بندر لاذقیه سوریه را مورد حمله قرار داد و در دومین حمله از این نوع در ماه جاری، موجب آتش‌سوزی شد که ساحل دریای مدیترانه را روشن کرد.

ما یک بار دیگر از کارگران و مردم سراسر جهان، میلیون‌ها عضو و کادر فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری می‌خواهیم که حمله جدید نیروهای امپریالیستی علیه حق غیرقابل انکار مردم سوریه برای تعیین آزادانه حال و آینده خود، بدون دخالت خارجی، را محکوم نمایند.

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8t39n5